සැකිල්ල:රටේ දත්ත සින්ට් මාර්ටන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත සින්ට් මාර්ටන් යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Sint Maarten.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය සින්ට් මාර්ටන් ප්‍රධාන ලිපි නාමය (සින්ට් මාර්ටන්)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Sint Maarten.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Sint Maarten.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)


යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
SXM (නරඹන්න) SXMFlag of Sint Maarten.svg සින්ට් මාර්ටන්

නිදර්ශන භාවිතයන්


යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම


වෙනත් තොරතුරු

නෙදර්ලන්ත රාජධානිය (සින්ට් මාර්ටන් මෙහි රටකි) සහ නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලස් (සින්ට් මාර්ටන් මෙහි කොටසක්ව පැවතිණි) සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලස්  නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත රාජධානිය  නෙදර්ලන්ත රාජධානිය

දිවයිනෙහි ප්‍රංශ කොටස සඳහාද සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත සෙන්ට් මාර්ටින් සැකිල්ල:රටේ දත්ත සෙන්ට් මාර්ටින්

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත සින්ට් මාර්ටන් සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified