සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්තය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්තය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of the Netherlands.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය නෙදර්ලන්තය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (නෙදර්ලන්තය)
ධජ අන්වර්ථය Flag of the Netherlands.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of the Netherlands.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
prinsengeusNaval Jack of the Netherlands.svgNaval Jack of the Netherlands.svg

හමුදා පතාකයන්

මෙම දේශයේ නාවික පතාකය එහි ජාතික ධජයම වෙන බැවින්, සැකිල්ල:නාවික හමුදාව නිරූපණය කරන්නේ:

යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
NLD (නරඹන්න) NLDFlag of the Netherlands.svg නෙදර්ලන්තය
NED (නරඹන්න) NEDFlag of the Netherlands.svg නෙදර්ලන්තය
නෙදර්ලන්තය (නරඹන්න) නෙදර්ලන්තයFlag of the Netherlands.svg නෙදර්ලන්තය

නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය| නෙදර්ලන්තය}} නෙදර්ලන්තය
  • {{ධජනිරූපකය|නෙදර්ලන්තය}}නෙදර්ලන්තය

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

  • {{ධජය|නෙදර්ලන්තය|prinsengeus}} නෙදර්ලන්තය
  • {{ධජනිරූපකය|නෙදර්ලන්තය|prinsengeus}}නෙදර්ලන්තය

යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම

සබැඳි සැකිලි

පහත දැක්වෙන, රටේ දත්ත සැකිලි පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න:

වෙනත් තොරතුරු

නෙදර්ලන්තයේ පළාත් දොළොස අතුරින් එක එකට මෙන්ම BES දිවයින් තුන අතුරින් එක එකටද රටේ_දත්ත සැකිලි ඇත:

පළාත්

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ද්‍රෙන්ත  ද්‍රෙන්ත
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆ්ලීවුලන්ට්  ෆ්ලීවුලන්ට්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆ්‍රීස්ලන්ත්  ෆ්‍රීස්ලන්ත්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත හෙල්ඩර්ලන්ට්  හෙල්ඩර්ලන්ට්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ක්‍රෝනිගන්  ක්‍රෝනිගන්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලිම්බර්ෂ් (නෙදර්ලන්තය) Flag of Limburg.svg ලිම්බර්ෂ්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත උතුරු බ්‍රාබන්ට්  උතුරු බ්‍රාබන්ට්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත උතුරු ඕලන්දය  උතුරු ඕලන්දය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඔවරයිෂල්  ඔවරයිෂල්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත දකුණු ඕලන්දය  දකුණු ඕලන්දය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඩිට්රැට්  ඩිට්රැට්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සීලන්ඩ්  සීලන්ඩ්

කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය  කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත බොනෙයා  බොනෙයා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සින්ට් උෂ්ටාෂියස්  සින්ට් උෂ්ටාෂියස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාබා  සාබා

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත නෙදර්ලන්තය සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified