කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නෙදර්ලන්තයෙහි විශේෂ පුරවර තුන (නිල වශයෙන් මහජන මණ්ඩල) කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය (ඕලන්ද: කැරිබිස්ක් නේඩර්ලාන්ඩ්, පකියමෙන්තෝ: හුලන්ඩා කැරිබේ) ලෙසින් සාමූහිකව හැඳින්වෙන අතර පාරසමුද්‍ර ලෙසින් බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්හී පිහිටා ඇති බොනේර්, සින්ට් උස්ටාටියුස් සහ සාබා යන්නෙන් සමන්විත වෙයි.