යළි-යොමුවීම් ලැයිස්තුව

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 15:52, 19 ජූනි 2021 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. "අන්තර් ජාලය තුල, ඔබ බල්ලෙකු බව කිසිවෙක් නොදනි →‎ අන්තර් ජාලය තුල, ඔබ බල්ලෙකු බව කිසිවෙක් නොදනී
 2. "අවසානය යහපත් නම් සියල්ලම යහපත් වේ" (All's Well That Ends Well) →‎ ඕල්ස් වෙල් දැට් එන්ඩස් වෙල් (නාට්‍යය)
 3. "එක්ස්" ග්‍රහලෝකය හෙවත් "නොදත් ග්‍රහලොව" →‎ නෙප්චූන් වෙතින් ඔබ්බෙහි පිහිටි ග්‍රහලෝක
 4. "මාස් සර්වේයර් " 98" ක්‍රමලේඛය →‎ මාස් ස'වෙය' '98 වැඩසටහන
 5. "මාස් සර්වේයර් " 98" කුමලේඛය →‎ මාස් ස'වෙය' '98 වැඩසටහන
 6. '71 කැරැල්ල →‎ 1971 ජවිපෙ කැරැල්ල
 7. 'එරිස්' නම් වාමාන ග්‍රහයාගේ (ඩ්වෝප් ප්ලැනට්) සොයාගැනීම →‎ එරිස් (වාමන ග්‍රහලෝකය)
 8. 'සරසවිය' හොඳම චිත්‍රපටය →‎ සරසවිය හොඳම චිත්‍රපටය
 9. (නිනිති) නැනෝ තාක්ෂණයේ දළ විශ්ලේෂණය →‎ නැනෝ තාක්‍ෂණය
 10. +94 →‎ ශ්‍රී ලංකාවේ දුරකථන අංක
 11. , →‎ කොමාව
 12. - කුර්ආන් - අනෙකුත් ආගම් අතර සම්බන්ධය - පැරණි ගිවිසුම - බයිබලය →‎ කුර්ආන් - අනෙකුත් ආගම් අතර සම්බන්ධය
 13. .NET Framework →‎ ඩොට්නෙට් ෆ්‍රේම්ව'ක්ස්
 14. .lk →‎ .ලංකා
 15. .ගියෝර්ග් වොන් ට්‍රැප් →‎ ගියෝර්ග් වොන් ට්‍රැප්
 16. .නෙට් ෆ්රේම්වර්ක් →‎ ඩොට්නෙට් ෆ්‍රේම්ව'ක්ස්
 17. 05 වෙනි ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය →‎ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
 18. 10 ඩවුනිං විදීය →‎ අංක 10 ඩවුනිං වීදිය
 19. 1100ගණන් (දශකය) →‎ ක්‍රි.ව. 1100ගණන් (දශකය)
 20. 12 සියවසේ මුල් කාලය-පසු බිම →‎ පළමුවන පරාක්‍රමබාහු රජ#පසුබිම
 21. 13වන ශ්‍රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තුව →‎ ශ්‍රී ලංකාවෙහි 13වන පාර්ලිමේන්තුව
 22. 16 වයතිනිලේ →‎ 16 වයදිනිලේ
 23. 1775 බන්කර් හිල් සටන →‎ බන්කර් හිල් සටන
 24. 1775 ලෙක්සින්ග්ටන් හා කොන්කෝර්ඩ් සටන →‎ ලෙක්සින්ග්ටන් හා කොන්කෝර්ඩ් සටන්
 25. 1776 නිව් යෝර්ක් සටන →‎ 1776 නිව්යෝර්ක් සටන
 26. 17 වැනි සියවසේ දර්ශනය →‎ ක්‍රි.ව. 17 වැනි සියවසේ දර්ශනය
 27. 1848-කැරැල්ල →‎ මාතලේ කැරැල්ල
 28. 18 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය →‎ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 18 වන සංශෝධනය
 29. 1940 දශකයේ ශ්‍රී ලංකාවේ චිත්‍රපට නාමාවලිය →‎ 1940 දශකයේ සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව
 30. 1940 දශකයේ සිංහල චිත්‍රපට නාමාවලිය →‎ 1940 දශකයේ සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව
 31. 1947 සිංහල චිත්‍රපට නාමාවලිය →‎ 1947 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව
 32. 1948 ගිම්හාන ඔලිම්පික් තරගාවලිය →‎ 1948 ගිම්හාන ඔලිම්පික්
 33. 1948 සිංහල චිත්‍රපට නාමාවලිය →‎ 1948 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව
 34. 1949 සිංහල චිත්‍රපට නාමාවලිය →‎ 1949 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව
 35. 1950 දශකයේ ලංකාවේ චිත්‍රපට ලැයිස්තුව →‎ 1950 දශකයේ සිංහල චිත්‍රපට නාමාවලිය
 36. 1950 දශකයේ ශ්‍රී ලංකාවේ චිත්‍රපට නාමාවලිය →‎ 1950 දශකයේ සිංහල චිත්‍රපට නාමාවලිය
 37. 1950 දශකයේ සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව →‎ 1950 දශකයේ සිංහල චිත්‍රපට නාමාවලිය
 38. 1955 දී ලංකාවට දර්ශනයවූ සූර්ය ග්‍රහණය →‎ 1955, ජූනි 20 සූර්ය ග්‍රහණය
 39. 1955 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිතුව →‎ 1955 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව
 40. 1956 සිංහල චිත්‍රපට නාමාවලිය →‎ 1956 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව
 41. 1958 ශ්‍රී ලංකා කෝලහාලය →‎ 1958 ලංකා කෝලහාලය
 42. 1958 හර්තාලය →‎ 1958 ලංකා කෝලහාලය
 43. 1960 දශකයේ ශ්‍රී ලංකාවේ චිත්‍රපට නාමාවලිය →‎ 1960 දශකයේ සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව
 44. 1960 දශකයේ සිංහල චිත්‍රපට නාමාවලිය →‎ 1960 දශකයේ සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව
 45. 1962 - ලංකාවේ හමුදා කුමන්ත්‍රණ උත්සාහය →‎ 1962 ලාංකික රාජ්‍ය විරෝධි කුමන්ත්‍රණ ප්‍රයත්නය
 46. 1962 අසාර්ථක හමුදා කුමන්ත්‍රණය →‎ 1962 ලාංකික රාජ්‍ය විරෝධි කුමන්ත්‍රණ ප්‍රයත්නය
 47. 1962 කුමණ්ත්‍රණය →‎ 1962 ලාංකික රාජ්‍ය විරෝධි කුමන්ත්‍රණ ප්‍රයත්නය
 48. 1962 කුමන්ත්‍රණය →‎ 1962 ලාංකික රාජ්‍ය විරෝධි කුමන්ත්‍රණ ප්‍රයත්නය
 49. 1962 හමුදා කුමන්ත්‍රණය - ලංකා →‎ 1962 ලාංකික රාජ්‍ය විරෝධි කුමන්ත්‍රණ ප්‍රයත්නය
 50. 1962 හමුදා කුමන්ත්‍රණය - ශ්‍රී ලංකා →‎ 1962 ලාංකික රාජ්‍ය විරෝධි කුමන්ත්‍රණ ප්‍රයත්නය

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න