විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මාර්තු 2

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මාර්තු 2: සිංහල භාෂා දිනය

උඩරට ගිවිසුමේ අත්සන් පිටුව

  • 1815 – බලකාමී උඩරට රදළයන් විසින් ලංකාද්වීපය ඉංග්‍රීසීන්ට පාවාදීමට අත්සන් කල උඩරට ගිවිසුම පිළිබඳ කටයුතු ඇරඹිණි.
  • 1815ඉර උදාව අනුව ගණන් සෑදෙන සිංහල වේලාව භාවිතා කිරීම අවසන් වීම.
  • 1883 – ප්‍රවීණ තෙල් සායම් හා දියසායම් චිත්‍ර ශිල්පි මුදලිඳු අමරසේකර, උපත.

    තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 1මාර්තු 2මාර්තු 3