ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව

විකිපීඩියා වෙතින්
(Greenwich Mean Time වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව
Standard World Time Zones.png
This is the zone marked '0' in the middle of the map, coloured green.
UTC offset
GMTUTC±00:00
Current time
11:19, 31 ජූලි 2021 GMT [refresh]

ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව (ඉංග්‍රීසි:  Greenwich Mean Time, GMT) යනු වේලාව පිළිබඳ යල්පැනගිය සම්මතයකි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]