ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව

විකිපීඩියා වෙතින්
(Greenwich Mean Time වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව
Time zone
UTC offset
GMTUTC±00:00
Current time
16:14, 14 මැයි 2024 GMT [refresh]

ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව (ඉංග්‍රීසි:  Greenwich Mean Time, GMT) යනු වේලාව පිළිබඳ යල්පැනගිය සම්මතයකි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]