මහා වසංගත

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


මහා වසංගත (em= pandemic {from Greek πᾶν pan "all" + δῆμος demos "people"} is an epidemic of infectious disease that spreads through populations across a large region; for instance a continent, or even worldwide.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මහා_වසංගත&oldid=347230" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි