මයිසූර් රාජධානිය

විකිපීඩියා වෙතින්

Kingdom of Mysore
1399–1948
Flag of Mysore
Flag
Coat of arms of Mysore
Coat of arms
ජාතික ගීය: Kayou Sri Gowri
  Sultanate of Mysore during the reign of Tipu Sultan, 1784 AD (at its greatest extent)
තත්ත්වයKingdom (Subordinate to Vijayanagara Empire until 1565)
Princely state under the suzerainty of the British Crown from 1799
අගනුවරMysore, Srirangapatna
පොදු භාෂා(ව)Kannada
ආගම
Hinduism, Islam
රජයMonarchy until 1799, Princely state thereafter
Maharaja 
• 1399–1423 (first)
Yaduraya Wodeyar
• 1940–50 (last)
Jayachamaraja Wodeyar
ඉතිහාසය 
• Established
1399
• Earliest records
1551
1767–1799
1785–1787
• අහෝසි කළේ
1948
Preceded by
Succeeded by
විජයනගර අධිරාජ්‍යය
Mysore State
වර්තමානයේ මෙය අයත් වන්නේIndia

The Kingdom of Mysore was a realm in southern India, traditionally believed to have been founded in 1399 in the vicinity of the modern city of Mysore. From 1799 until 1950, it was a princely state, until 1947 in a subsidiary alliance with British India. It then became Mysore State (later enlarged and renamed to Karnataka) with its ruler remaining as Rajapramukh until 1956, when he became the first Governor of the reformed state.

Notes[සංස්කරණය]

References[සංස්කරණය]

 • Abram, David; Edwards, Nick; Ford, Mike; Sen, Devdan; Wooldridge, Beth (2003). South India. Rough Guides. ISBN 1-84353-103-8.
 • Aiyangar, Krishnaswami S. (1911). Ancient India: Collected Essays on the Literary and Political History of Southern India. New Delhi: (Facsimile Reprint 2004) Asian Educational Services. ISBN 81-206-1850-5.
 • Bakshi, Shiri Ram (1996). Gandhi and the Congress. New Delhi: Sarup and Sons. ISBN 81-85431-65-5.
 • Bradnock, Robert (2000) [2000]. South India Handbook – The Travel Guide. Footprint Travel Guide. ISBN 1-900949-81-4.
 • Chopra, P. N.; Ravindran, T. K.; Subrahmanian, N. (2003). History of South India (Ancient, Medieval and Modern) Part III. New Delhi: Sultan Chand and Sons. ISBN 81-219-0153-7.
 • Indian Science Congress Association (various authors), Presidential Address, vol 1: 1914–1947 (2003). The Shaping of Indian Science. Orient Blackswan. ISBN 81-7371-432-0.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 • Kamath, Suryanath U. (2001) [1980]. A concise history of Karnataka : from pre-historic times to the present. Bangalore: Jupiter books. LCCN 80905179. OCLC 7796041.
 • Manchanda, Bindu (2006) [2006]. Forts & Palaces of India: Sentinels of History. Roli Books Private Limited. ISBN 81-7436-381-5.
 • Michell, George (17 අගෝස්තු 1995). "Temple Architecture: The Kannada and Telugu zones". The New Cambridge History of India: Architecture and Art of Southern India. Cambridge University Press. ISBN 0-521-44110-2.
 • Mukherjee, Sujit (1999) [1999]. A Dictionary of Indian Literature. Orient Blackswan. ISBN 81-250-1453-5.
 • Murthy, K. Narasimha (1992). "Modern Kannada Literature". In George K.M (ed.). Modern Indian Literature:An Anthology – Vol 1. Sahitya Akademi. ISBN 81-7201-324-8.
 • Nagaraj, D.R. (2003) [2003]. "Critical Tensions in the History of Kannada Literary Culture". In Sheldon I. Pollock (ed.). Literary Cultures in History: Reconstructions from South Asia. Berkeley and London: University of California Press. ISBN 0-520-22821-9.
 • Narasimhacharya, R (1988) [1934]. History of Kannada Literature. New Delhi: Asian Educational Services. ISBN 81-206-0303-6.
 • Pranesh, Meera Rajaram (2003) [2003]. Musical Composers during Wodeyar Dynasty (1638–1947 A.D.). Bangalore: Vee Emm.
 • Raman, Afried (1994). Bangalore – Mysore: A Disha Guide. Bangalore: Orient Blackswan. ISBN 0-86311-431-8.
 • Rice, E. P. (1921). Kannada Literature. New Delhi: (Facsimile Reprint 1982) Asian Educational Services. ISBN 81-206-0063-0.
 • Rice, B.L. (2001) [1897]. Mysore Gazetteer Compiled for Government-vol 1. New Delhi, Madras: Asian Educational Services. ISBN 81-206-0977-8.
 • Sastri, Nilakanta K.A. (2005) [1955]. A history of South India from prehistoric times to the fall of Vijayanagar. New Delhi: Indian Branch, Oxford University Press. ISBN 0-19-560686-8.
 • Singh, Nagendra Kr (2001). Encyclopaedia of Jainism. Anmol Publications. ISBN 81-261-0691-3.
 • Stein, Burton (1987). Vijayanagara (The New Cambridge History of India). Cambridge and New York: Cambridge University Press. Pp. 156. ISBN 0-521-26693-9.
 • Subrahmanyam, Sanjay (2001). "Warfare and State Finance in Wodeyar Mysore". In Subrahmanyam, Sanjay (ed.). Penumbral Visions. Ann Arbor: University of Michigan Press. pp. 161–193. ISBN 978-0-472-11216-6.
 • Subramaniyan, V.K. (2006) [2006]. 101 Mystics of India. Abhinav Publications. ISBN 81-7017-471-6.
 • Various (1988) [1988]. Encyclopaedia of Indian literature – vol 2. Sahitya Akademi. ISBN 81-260-1194-7.
 • Venkata Ramanappa, M. N. (1975) [1975]. Outlines of South Indian history : with special reference to Karnataka. Delhi : Vikas Pub. House; London (38 Kennington La., SE11 4LS) : [Distributed by] Independent Pub. Co. ISBN 0-7069-0378-1.
 • Weidman, Amanda J (2006) [2006]. Singing the Classical, Voicing the Modern. Duke University Press. ISBN 0-8223-3620-0.

Further reading[සංස්කරණය]

 • Yazdani, Kaveh. India, Modernity and the Great Divergence: Mysore and Gujarat (17th to 19th C.) (Leiden: Brill), 2017. xxxi + 669 pp. online review

Further reading[සංස්කරණය]

 • "India". Life. Time, Inc.: 94–103 12 මැයි 1941.

සැකිල්ල:Mysore topics සැකිල්ල:Karnataka topics සැකිල්ල:Princely states of India ඛණ්ඩාංක: 12°18′N 76°39′E / 12.30°N 76.65°E / 12.30; 76.65

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මයිසූර්_රාජධානිය&oldid=605072" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි