ප්‍රවර්ගය:මහාද්වීපය අනුව ප්‍රවර්ග

විකිපීඩියා වෙතින්
ලෝකයේමහාද්වීප

LocationAfricaEurasia.png
අප්‍රිකා-යුරේසියාව
LocationAmericas.png
ඇමරිකාව
(උතුරු ඇමරිකාව
හා දකුණු ඇමරිකාව)
LocationEurasia.png

යුරේසියාව
(යුරෝපා-ආසියාව)

LocationOceania.png
ඕෂේනියාව

LocationAfrica.png
අප්‍රිකාව
LocationAntarctica.png
ඇන්ටාක්ටිකාව
LocationAsia.png
ආසියාව
LocationAustralia.png
ඕස්ට්‍රේලියාව
LocationEurope.png
යුරෝපය
LocationNorthAmerica.png
උතුරු ඇමරිකාව
LocationSouthAmerica.png
දකුණු ඇමරිකාව

භූවිද්‍යාත්මක සුපිරි මහාද්වීප : Gondwana · Laurasia · Pangaea · Rodinia

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 6 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 6 වේ.