ප්‍රවර්ගය:ඕලන්ද-භාෂා පෙළ ඇතුළත් ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙම ප්‍රවර්ගය ඕලන්ද-භාෂා පෙළ සහිත ලිපි ලැයිස්තුගත කරයි. එසේ ප්‍රවර්ග ගත කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ වෙනත් භාෂාවලින් සපයා ඇති පෙළ ස්වයංක්‍රීයව හෝ අතින් පරීක්ෂා කිරීමට පහසුකම් සැපයීමයි.

මෙම ප්‍රවර්ගයට පිටු එක් කළ යුත්තේ {{Lang}} පවුලේ සැකිලි හරහා පමණි. කිසිම විටෙක මෙම ප්‍රවර්ගය කෙළින්ම භාවිතා නොකළ යුතුය.

උදාහරණයක් ලෙස {{Lang|nl|ඕලන්ද භාෂා පෙළ}}. එමඟින් අදාළ පෙළ <span lang="nl"> ආකාරයෙන් වෙළනු ලබයි. එසේම {{Lang-nl|ඕලන්ද භාෂා පෙළ}} භාවිතයෙන් ඕලන්ද: ඕලන්ද භාෂා පෙළ ආකාරයේ ප්‍රතිදානයක් ලබාගත හැක.