ප්‍රමිතිකරණය සඳහා වූ අන්තර්ජාතික සංවිධානය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රමිතිකරණය සඳහා වූ අන්තර්ජාතික සංවිධානය
Organisation internationale de normalisation
Международная организация по стандартизации
ISO හි ඉංග්‍රීසි බසින් ඇති ලාංජනය

සාමාජිකයන් ලැයිස්තුව
ආරම්භය 1947 පෙබරවාරි 23
වර්ගය NGO
අරමුණ/කේන්ද්‍රය අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතිකරණය
මූලස්ථානය ජිනීවා, ස්විස්ටර්ලන්ඩ්
සාමාජිකත්වය සාමාජිකයන් 162
නිල භාෂා(ව) ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ සහ රුසියානු
වෙබ් අඩවිය www.iso.org

ප්‍රමිතිකරණය සඳහා වූ අන්තර්ජාතික සංවිධානය (ප්‍රංශ: Organisation internationale de normalisation, රුසියානු: Международная организация по стандартизации, tr. Mezhdunarodnaya organizaciya po standartizacii), (ISO ලෙසද හඳුන්වනු ලබන), යනු international standard-setting body composed of representatives from various national standards organizations. Founded on February 23, 1947, the organization promulgates worldwide proprietary, industrial and commercial standards. It has its headquarters in Geneva, Switzerland.