පරිශීලක:Sasithmadu

    විකිපීඩියා වෙතින්

    තවමත් විකිය උගනිමින් සිටිමි. පරිවර්තනයට කැමැත්තක් දක්වමි.

    Noia 64 apps karm.png
    "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Sasithmadu&oldid=423794" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි