ජාත්‍යන්තර අවධානය යොමුවිය යුතු මහජන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ හදිසි තත්ත්වයක්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Logo of the World Health Organization, the authority which declares PHEIC

ජාත්‍යන්තර අවධානය යොමුවිය යුතු මහජන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ හදිසි තත්ත්වයක් (ඉංග්‍රීසි:  Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) යනු ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය (World Health Organization, WHO) විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරන හදිසි තත්ත්වයකි.

අශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

වැඩිදුර කියවීම සඳහා[සංස්කරණය]

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]