උත්ප්ලාවකතාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

"වස්තුවක් අර්ධ වශයෙන් හෝ පූර්ණ වශයෙන් තරලයක (ඝන,ද්‍රව,වායු) ගිලී පවතින විට එම වස්තුව මගින් විස්ථාපනය කරනු ලබන තරලයේ බරට සමාන උඩුකුරු තෙරපුම් බලයක් තරලය මඟින් වස්තුව මත ඇති කරයි."

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උත්ප්ලාවකතාව&oldid=233087" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි