සන්තති යාන්ත්‍ර විද්‍යාව

විකිපීඩියා වෙතින්

සන්තති යාන්ත්‍ර විද්‍යාව යනු ඉංග්‍රීසි බසින් Continuum mechanics නමින් හැඳින්වෙන, භෞතික විද්‍යාවේ අංශය වේ.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

සටහන්[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

Citations[සංස්කරණය]

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

  • Continuum mechanics හා සබැඳි මාධ්‍ය විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් හි ඇත