අමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
අමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර්
$1 Coin Federal Reserve Notes
$1 Coin Federal Reserve Notes
ISO 4217 Code USD
Official user(s)  United States
 Panama[10]
 ඉක්වදෝරය[11]
 El Salvador[12]

Unofficial user(s)
Inflation 3.56%, June 2011.
Source inflationdata.com
Method CPI
Pegged by
Subunit
1/10 Dime
1/100 Cent
1/1000 Mill (used in accounting and by fuel stations)
Symbol $
Nickname Buck, bean, paper, dead president, smacker, and greenback. Plural: dough, bread, bones, simoleons, clams. Also, Washingtons, Jeffersons, Lincolns, Jacksons, Benjamins, Grants, and Hamiltons are used based on denomination; also peso in Puerto Rico, and piastre in Cajun Louisiana.
Coins
Freq. used , , 10¢, 25¢
Rarely used 50¢, $1
Banknotes
Freq. used $1, $5, $10, $20, $50, $100
Rarely used $2
Central bank Federal Reserve System
Website www.federalreserve.gov
Printer Bureau of Engraving and Printing
Website www.moneyfactory.gov
Mint United States Mint
Website www.usmint.gov

අමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර් (sign: $; code: USD / US$), (අමෙරිකා ඩොලර් ලෙස කටවහරේ යෙදේ) යනු ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය හි සහ තවත් රටවල් කිහිපයක නිල මුදල් ඒකකයයි. It is divided into 100 smaller units called cents.

 1. U.S. Dollar and Pakistani rupee are widely accepted.
 2. Bahamian dollar tied 1:1 to USD, both accepted interchangeably.
 3. Barbados dollar tied at about 2:1, both accepted. Visiting Barbados FAQ: What is the local currency?, Invest Barbados
 4. Alongside Cambodian Riel
 5. Alongside East Timor centavo coins
 6. Alongside Ecuadorian centavo coins
 7. U.S. dollar is widely used alongside the Lebanese Pound at a fixed exchange rate of 1:1,500
 8. Alongside Zimbabwean dollar (suspended indefinitely from 12 April 2009), Euro, Pound Sterling, South African rand and Botswana pula. The U.S. Dollar has been adopted as the official currency for all government transactions.
 9. Alongside Bermudian dollar
 10. Alongside Panamanian balboa coins
 11. Ecuador. CIA World Factbook. 18 October 2010. සම්ප්‍රවේශය 27 October 2010. The dollar is legal tender 
 12. El Salvador. CIA World Factbook. 21 October 2010. සම්ප්‍රවේශය 27 October 2010. The US dollar became El Salvador's currency in 2001 
 13. Frequently asked questions. සම්ප්‍රවේශය 1 January 2011.