කාන්තාර ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
(List of deserts වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
The Sahara is the largest hot desert in the world

මෙම කාන්තාර ලැයිස්තුව, කාන්තාර ඒවා ලෝකයේ පිහිටි කලාප අනුව වෙන්කර දක්වයි.

Afro-Eurasia[සංස්කරණය]

Africa[සංස්කරණය]

Eurasia[සංස්කරණය]

Asia[සංස්කරණය]

Europe[සංස්කරණය]

Americas[සංස්කරණය]

North America[සංස්කරණය]

South America[සංස්කරණය]

Oceania[සංස්කරණය]

Australia[සංස්කරණය]

Tanami Desert in Australia

New Zealand[සංස්කරණය]

Polar Regions[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

Pseudo-deserts[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "Los desiertos de Navarra". Diario Vasco (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Vocento. 26 April 2018. Retrieved 13 October 2019.
  2. "Answers - The Most Trusted Place for Answering Life's Questions". Answers.
  3. Nadal, Paco (19 August 2017). "El desierto de Tabernas, un lugar de otro mundo". El País (ස්පාඤ්ඤ බසින්). Prisa. Retrieved 13 October 2019.
  4. "Largest desert in the world". Retrieved 2012-02-02.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කාන්තාර_ලැයිස්තුව&oldid=479704" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි