සැකිල්ල:R to warning template

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:R from warning template වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

When used with the "Redirect category shell" (Rcat shell) template:

Template {{Redirect category shell}} may be used to add one or more rcat templates, along with their parameters and categories, to a redirect. For more information see the documentation page below.

When used by itself:

  • a user warning template shortcut or alternative name redirect වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිTo a user warning template: වෙතට a user warning template.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:R_to_warning_template&oldid=574314" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි