සැකිල්ල:R from former name

විකිපීඩියා වෙතින්

When used with the "Redirect category shell" (Rcat shell) template:

Template {{Redirect category shell}} may be used to add one or more rcat templates, along with their parameters and categories, to a redirect. For more information see the documentation page below.

When used by itself:

  • a former name or working title of the target topic වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom a former name: වෙතට the new name that resulted from a name change.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:R_from_former_name&oldid=609445" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි