සැකිල්ල:R with old history

විකිපීඩියා වෙතින්

When used with the "Redirect category shell" (Rcat shell) template:

Template {{Redirect category shell}} may be used to add one or more rcat templates, along with their parameters and categories, to a redirect. For more information see the documentation page below.

When used by itself:

  • a page that was from a historic version of this Wikipedia project වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිWith old history: .
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:R_with_old_history&oldid=582719" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි