සැකිල්ල:Uw-derogatory

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Stop hand nuvola.svg කුපිතකරවන සුළු, පරිභාවාත්මක, හෝ වාර්ගවාදී භාෂා ව්‍යවහාරය සහිත සංස්කරණය සිදුකිරීම හේතුවෙන් මෙය ඔබ වෙත සිදුකරන එකම අවවාද සටහන වේ. හුදෙක්ම විශ්වකෝෂීය සන්දර්භයෙන් පරිබාහිර ලෙස කුපිතකරවන සුළු, පරිභාවාත්මක, හෝ වාර්ගවාදී භාෂා ව්‍යවහාරය භාවිත කිරීම විකිපීඩියාව තුලදී වන්ද්‍යලය ලෙස සැළකේ. නැවත මෙවැනි සංස්කරණ සිදුකිරීමට පෙරාතුව කරුණාකර එම ප්‍ර්‍රතිපත්තිය සමාලෝචනය කරන්න. මෙම ප්‍රතිපත්තිය උල්ලංඝණය කරමින් ඔබ විසින් යන ලිපියට සිදුකල පරිදි, නැවත වරක් මෙවැනි කුපිතකරවන සුළු, පරිභාවාත්මක, හෝ වාර්ගවාදී භාෂා ව්‍යවහාරයන් භාවිත කරන්නේනම්, ඉදිරි දැනුම්දීමකින් තොරව ඔබව සංස්කරණ සිදුකිරීම වෙතින් අවහිර කරනු ඇත.

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

Usage:

{{subst:uw-derogatory}}
{{subst:uw-derogatory|Article}} references a specific article
{{subst:uw-derogatory|Article|Additional text}} adds text onto the end of the message instead of "Thank you"
{{subst:uw-derogatory||Additional text}} or {{subst:uw-derogatory|2=Additional text}} also adds text onto the end of the message instead of "Thank you", but doesn't link a page as specified by the article
  • This standardized template conforms to guidelines by the user warnings project. You may discuss the visual appearance of these standardized templates (e.g. the image in the top-left corner) at the user warning talk page.
  • Please refer to the index of message templates before using any template on user talk pages to warn a user. Applying the best template available for your purpose may help reduce confusion from the message you are sending.
  • Please remember to substitute the template using {{subst:uw-derogatory}} rather than {{uw-derogatory}}.
  • This template uses a parser function. To give greater detail to your message, you may add the article and some additional text to the end of the template. If such article or additional text includes a URL or anything which includes an equal sign ("="), it may break the parser's function unless you prefix the article or the text with a named template parameter. Use "1=" if the article contains an equals sign and use "2=" if the additional text contains an equals sign (such as a URL).


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Uw-derogatory&oldid=391439" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි