සැකිල්ල:POV statement

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

[neutrality is disputed]

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Information.svg Template usage notes
 • The editor placing this template in an article should promptly begin a discussion on the article's talk page. In the absence of any discussion, or if the discussion has become dormant, then this tag may be removed by any editor.
 • The purpose of this group of templates is to attract editors with different viewpoints to edit articles that need additional insight. This template should not be used as a badge of shame.
 • This template should only be applied to articles that are reasonably believed to misrepresent the views of high-quality reliable sources in the subject. The personal beliefs of Wikipedia's editors are irrelevant.
 • Do not add this to a page more than a reasonable number of times, instead use one of the other templates mentioned below instead.

Add {{POV statement}} after a statement or posit to signify that just that statement may not be entirely without bias.

Parameters[සංස්කරණය]

 • {{{1}}}: Specifies the section on the talk page the "disputed" link points to.

Thus: {{POV statement|1=Objection}} Produces:[neutrality is disputed], where "disputed" links to Talk:XXX#Objection.

Redirects[සංස්කරණය]

 1. {{POV-Statement}}
 2. {{NPOV-statement}}
 3. {{Pov-statement}}
 4. {{POV statement}}
 5. {{POV-inline}}
 6. {{POV inline}}
 7. {{POVinline}}
 8. {{NPOV-inline}}
 9. {{Npov-inline}}
 10. {{FixPOV}}
 11. {{FixPov}}
 12. {{Fixpov}}
 13. {{Neutrality disputed}}
 14. {{Neutrality is disputed}}

Resolving disputes - templates[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Resolving Disputes/Templates

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:POV_statement&oldid=446455" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි