සැකිල්ල:Inline cleanup tags

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

This is a convenience navbox for use on the documentation pages for various inline templates, linking to the others.

Initial visibility

To set the template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

  • |state=collapsed: {{Inline cleanup tags|state=collapsed}} to show the template collapsed, i.e., hidden apart from its title bar
  • |state=expanded: {{Inline cleanup tags|state=expanded}} to show the template expanded, i.e., fully visible
  • |state=autocollapse: {{Inline cleanup tags|state=autocollapse}}
    • shows the template collapsed to the title bar if there is a {{navbar}}, a {{sidebar}}, or some other table on the page with the collapsible attribute
    • shows the template in its expanded state if there are no other collapsible items on the page

If the |state= parameter is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the template. For this template, that currently evaluates to autocollapse.

No description.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
statestate

no description

Unknownoptional

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Inline_cleanup_tags&oldid=460405" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි