සැකිල්ල:Uw-vandalism2

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කරුණාකර අර්ථ ශූන්‍ය සංස්කරණ කිරීමෙන් වලකින්න. ඔබගේ සංස්කරණ විනාශකාරී බවකින් යුක්ත නිසා ඒවා ආපසු හැරවීමට හෝ ඉවත් කිරීමට සිදුව ඇත. ඔබ පරීක්ෂණ සංස්කරණ කිරීමට කැමතිනම් කරුණාකර වැලිපිල්ල භාවිත කරන්න. ස්තූතියි.

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

Usage:

{{subst:Uw-vandalism2}}
{{subst:Uw-vandalism2|article}} references a specific article
{{subst:Uw-vandalism2|article|additional text}} adds text onto the end of the message instead of "Thank you"
  • This template has been carefully designed based on guidelines by the user warnings project.
  • Please discuss the general visual appearance of these templates (for example, the image in the top-left corner) on the user warning talk page.
  • Please refer to the index of message templates before using any template on user talk pages to warn a user. Applying the best template available for your purpose may help reduce confusion from the message you are sending.
  • Please remember to substitute the template using {{subst:Uw-vandalism2}} rather than {{uw-vandalism2}}.
  • This template uses a parser function. To give greater detail to your message, you may add the article and some additional text to the end of the template.


සැකිල්ල:User warning set

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Uw-vandalism2&oldid=261492" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි