සැකිල්ල:Uw-vandalism3

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කරුණාකර කඩා කප්පල්කාරී සංස්කරණ නවත්වන්න. ඔබ විකිපීඩියාව විනාශකිරීම නොකඩවාම කලහොත් ඔබගේ සංස්කරණ හැකියාව වාරණය විය හැක.

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

Usage:

{{subst:Uw-vandalism3}}
{{subst:Uw-vandalism3|article}} references a specific article
{{subst:Uw-vandalism3|article|additional text}} adds text onto the end of the message
  • This template has been carefully designed based on guidelines by the user warnings project.
  • Please discuss the general visual appearance of these templates (for example, the image in the top-left corner) on the user warning talk page.
  • Please refer to the index of message templates before using any template on user talk pages to warn a user. Applying the best template available for your purpose may help reduce confusion from the message you are sending.
  • Please remember to substitute the template using {{subst:Uw-vandalism3}} rather than {{uw-vandalism3}}.
  • This template uses a parser function. To give greater detail to your message, you may add the article and some additional text to the end of the template.


සැකිල්ල:User warning set

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Uw-vandalism3&oldid=340887" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි