සැකිල්ල:ප්‍රකාශන අයිතිය කඩ කිරීම

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:Copyvio වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

{{ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය |url= |month = නොවැම්බර් |day = 30 |year = 2022 |time = 08:23 |timestamp = 20221130082357}}