සැකිල්ල:ප්‍රකාශන අයිතිය කඩ කිරීම

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:Copyvio වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

{{ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය |url= |month = මාර්තු |day = 31 |year = 2023 |time = 16:57 |timestamp = 20230331165722}}