සැකිල්ල:Dubious

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

[dubious ]

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Add {{Dubious}} after a specific statement or alleged fact that is subject to dispute (your own or someone else's).

For an entire disputed article or section, use {{Disputed}} or {{Disputed-section}}.

It is best to simultaneously try to resolve the dispute on the talk page. To refer to a specific talk page section, use {{Dubious|talk page section name}}. If the dispute does not have a talk page section yet (e.g. because it has been argued in edit summaries), please create one.

This template is not for flagging items that an editor simply thinks might be incorrect or unsourced. This is what {{Citation needed}} is for. It is for statements that are subject to ongoing dispute among editors, e.g. due to conflicting sources or doubts about sources' reliability. The purposes of this template are:

  • To warn readers that a statement in the article may not be accurate
  • To alert editors that additional sources need to be found, to ascertain which of the conflicting views in the dispute is more authoritative

Do not add this template to a page more than a reasonable number of times. Please consider using one of the other templates mentioned below instead.

Parameters[සංස්කරණය]

  • date: the month and year when the template was added. Like this: {{Dubious|date=ජනවාරි 2022}}
  • It is also common to use a dummy |reason= parameter to add a little extra explanation.

See also[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Dispute templates


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Dubious&oldid=172568" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි