සැකිල්ල:Location map Egypt

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Location map of ඊජිප්තුව
name ඊජිප්තුව
border
coordinates
32.1
24.2 ←↕→ 37.3
21.3
map center 26°42′N 30°45′E / 26.7°N 30.75°E / 26.7; 30.75
image Egypt adm location map.svg
Location map Egypt
image1 Egypt relief location map.jpg
Location map Egypt
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
Map of Egypt

Template:Location map Egypt is a location map definition used to overlay markers and labels on an equirectangular projection map of Egypt. The markers are placed by latitude and longitude coordinates on the default map or a similar map image.

Usage[සංස්කරණය]

These definitions are used by the following templates when invoked with parameter "Egypt":

Map definition[සංස්කරණය]

 • name = ඊජිප්තුව
  Name used in the default map caption
 • bottom = 21.3
  Latitude at bottom edge of map, in decimal degrees
 • left = 24.2
  Longitude at left edge of map, in decimal degrees
 • right = 37.3
  Longitude at right edge of map, in decimal degrees

Alternative map

The map defined as image1 (Egypt relief location map.jpg) can be displayed by using the relief or AlternativeMap parameters in {{Location map}}, {{Location map many}} and {{Location map+}}. The use of these two parameters is shown in the examples below. Additional examples can be found at:

Examples using location map templates[සංස්කරණය]

Location map, using default map (image)[සංස්කරණය]

Alexandria is located in Egypt
Alexandria
Alexandria
Alexandria (Egypt)
{{Location map | Egypt
| width  = 220 <!--omit "px"-->
| lat_deg = 31.2
| lon_deg = 29.9
| label  = Alexandria
}}

Location map many, using relief map (image1)[සංස්කරණය]

Location map Egypt is located in Egypt
Alexandria
Alexandria
Cairo
Cairo
Aswan
Aswan
Alexandria, Cairo, and Aswan
{{Location map many | Egypt
| relief   = yes
| width    = 220
| caption   = Alexandria, Cairo, and Aswan
| lat1_deg  = 31.2
| lon1_deg  = 29.92
| label1   = Alexandria 
| position1  = left
| lat2_deg  = 30.05
| lon2_deg  = 31.22
| label2   = Cairo
| position2  = bottom
| lat3_deg  = 24.06
| lon3_deg  = 32.91
| label3   = Aswan
| position3  = top
}}

Location map+, using AlternativeMap[සංස්කරණය]

Location map Egypt is located in Egypt
Sallum
Sallum
Abu Simbel
Abu Simbel
Two locations in Egypt
{{Location map+ | Egypt
| AlternativeMap = Egypt relief location map.jpg
| width  = 220
| caption = Two locations in Egypt
| places =
 {{Location map~ | Egypt
 | lat_deg = 31.61
 | lon_deg = 25.92
 | label  = Sallum 
 }}
 {{Location map~ | Egypt
 | lat_deg = 22.34
 | lon_deg = 31.37
 | label  = Abu Simbel
 }}
}}

Other options[සංස්කරණය]

It is possible to place markers/labels outside a map, by specifying latitude outside 20.5-32.8 or longitude coordinates beyond 25.5-35.8:

 • Over longitude=35.8 will push a label off-map to the right;
 • Under longitude= 20.5 will push a label off-map to the left;
 • Over latitude= 32.8 will push a label off-map to the top.

For templates that restrict coordinates, expand the minutes field: lat_deg=32.0 but lat_min=120 yielding a combined 34 degrees (60 minutes = 1 degree).

See also[සංස්කරණය]

Location map templates
Infobox templates incorporating (passing values to) the Location map template


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Location_map_Egypt&oldid=417589" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි