සැකිල්ල:Infobox airport

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
{{{name}}}
{{{nativename}}}
{{{nativename-a}}}
{{{nativename-r}}}
[[Image:{{{image}}}|220px]]
{{{caption}}}
IATA: {{{IATA}}}ICAO: {{{ICAO}}}
සාරාංශය
Elevation AMSL {{{elevation-f}}} ft / {{{elevation-m}}} m
Coordinates {{{coordinates}}}
ධාවනපථය(න්)
දිශානතිය දිග මතුපිට
ft m
{{{r1-number}}} {{{r1-length-f}}} {{{r1-length-m}}} {{{r1-surface}}}
{{{r2-number}}} {{{r2-length-f}}} {{{r2-length-m}}} {{{r2-surface}}}
Helipads
Number Length Surface
ft m
{{{h1-number}}} {{{h1-length-f}}} {{{h1-length-m}}} {{{h1-surface}}}
{{{h2-number}}} {{{h2-length-f}}} {{{h2-length-m}}} {{{h2-surface}}}
සංඛ්‍යාන විස්තර ({{{stat-year}}})
{{{stat1-header}}} {{{stat1-data}}}
{{{stat2-header}}} {{{stat2-data}}}
{{{footnotes}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_airport&oldid=385747" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි