සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව රුසියානු ජනාකීර්ණ ස්ථානය

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:Infobox Russian inhabited locality වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
තොරතුරුකොටුව රුසියානු ජනාකීර්ණ ස්ථානය
රටරුසියාව