සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව මෘදුකාංග

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
නියම කතුවරය(න්) {{{author}}}
විකාශකය(න්) {{{developer}}}
ප්‍රථම නිකුතුව {{{released}}}
ස්ථාවර නිකුතුව {{{latest_release_version}}} / {{{latest_release_date}}}
Preview release {{{latest_preview_version}}} / {{{latest_preview_date}}}
ප්‍රවර්ධන තත්වය {{{status}}}
ලියන ලද්දේ {{{programming_language}}}
මෙහෙයුම් පද්ධතිය {{{operating_system}}}
කරළිය {{{platform}}}
ප්‍රමාණය {{{size}}}
ලැබිය හැකියි {{{language}}}
වර්ගය {{{genre}}}
බලපත්‍රය {{{license}}}
බලපත්‍රය {{{licence}}}
වෙබ් අඩවිය {{{website}}}
Standard(s) {{{standard}}}
As of {{{AsOf}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]