සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව මෘදුකාංග

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
නියම කතුවරය(න්){{{author}}}
විකාශකය(න්){{{developer}}}
ප්‍රථම නිකුතුව{{{released}}}
ස්ථාවර නිකුතුව{{{latest_release_version}}} / {{{latest_release_date}}}
Preview release{{{latest_preview_version}}} / {{{latest_preview_date}}}
ප්‍රවර්ධන තත්වය{{{status}}}
ලියන ලද්දේ{{{programming_language}}}
මෙහෙයුම් පද්ධතිය{{{operating_system}}}
කරළිය{{{platform}}}
ප්‍රමාණය{{{size}}}
ලැබිය හැකියි{{{language}}}
වර්ගය{{{genre}}}
බලපත්‍රය{{{license}}}
බලපත්‍රය{{{licence}}}
වෙබ් අඩවිය{{{website}}}
Standard(s){{{standard}}}
As of{{{AsOf}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]