සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව මෘදුකාංග

විකිපීඩියා වෙතින්
  1. "GIMP 2.10.34 Released". 27 පෙබරවාරි 2023. සම්ප්‍රවේශය 28 පෙබරවාරි 2023.
  2. "Development version: GIMP 2.99.14 Released". 18 නොවැම්බර් 2022.