සැකිල්ල:Deletable image-caption

විකිපීඩියා වෙතින්


This file is a candidate for speedy deletion. It may be deleted after seven days from the date of nomination.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Deletable_image-caption&oldid=133393" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි