සක්‍රමේන්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

බටහිර ක්‍රිස්තියානි විශ්වාස වලට අනුව සක්‍රමේන්තුව යනු සුවිශේෂි වැදගත් කමක් දරණ ශුද්ධවූ ක්‍රිස්තියානි චාරිත්‍රයකි. මෙම වත් පිළිවෙත් වල තේරුම් හා පැවැත්ම ගැන විවිධාකාර අදහස් ඇත.

කතෝලික සභාවට අනුව සංක්‍රමේන්තු යනු "ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින් පැනවූ හා සභාවට භාරදුන් හා අපට දිව්‍යමය ජිවනය ලබා දෙන වරප්‍රසාදයේ ප්‍රත්‍යක්ෂ සලකුණු වේ." සක්‍රමේන්තු සමරනු ලබන ආකාර මඟින් එක් එක් ආකාර සක්‍රමේන්තුවේ දිව්‍යමය ආකාරය හා අර්ථ දැක්විම සිදුවේ. ඇංග්ලිකානු සභාවට අනුව සක්‍රමේන්තු යනු "අපට ක්‍රිස්තුතුමා ලබාදුන් ආධ්‍යාත්මික කරුණාවේ පෙනෙන්නට ලැබෙන දර්ශනයක් වේ. අප එය ලබනා ලෙසම අපට එයින් ආරක්ෂාව ලැබීමේ පොරොන්දුවක් වේ."

කතෝලික සභාව හා පෙරදිග ඕතඩොක්ස් සභා සක්‍රමේන්තු සතක් ගැන උගන්වයි. නැගෙනහිර ඔතඩොක්ස් සභාව ප්‍රධාන සක්‍රමේන්තු සතට අමතරව බටහිර සභා වල සක්‍රමේන්තු වලට අදාළ වූ ද්‍රව්‍යමට දෑද (සභාව) එයටම ඈදෑ ගනී. ඒ හා සමානව කතෝලික සභාවද සක්‍රමේන්තුව යන පදයෙන් සක්‍රමේන්තු සතට අමතරව ක්‍රිස්තුතුමා හා සභාවද හැඳින්වේ.

කතෝලික සභා ඉගැන්වීම් වලට අදාළ සක්‍රමේන්තු සතනම්; බෞතීස්ම ස්නාපනය, පාපොච්චාරණය, දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය, අභිවෘධියාලේපය, පූජාත්වරය, ආශිර්වාදකාර බන්ධනය හා රෝගීන් ආලේපය වේ.

ප්‍රොතෙස්තන්ත ආගමිකයින් සක්‍රමේන්තු දෙකක් පමණක් පිළිගනු ලබයි. එනම් දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය හා බෞතීස්ම ස්නාපනය වේ. එසේවුවද සමහර පිළිගැනීම් අනුව ඔවුන් සක්‍රමේන්තු යන පදය වෙනුවට ආඥාව යන පදය භාවිතා කරයි.

ඇංග්ලිකානු සභාවට අනුව හෞතීස්ම ස්නාපනය හා දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය නව ගිවිසුමේ දැක්වෙන සක්‍රමේන්තු ලෙසද ඉතිරිවා නව ගිවිසුමේ නොදැක්වෙන ඒවා ලෙසට පිළිගනු ලබයි.

ක්‍රිස්තියානි දේවස්ථාන සභා සහ නිකායන් ඔවුන් විසින් පිළිපදින ලද සංක්‍රමේන්තු ප්‍රමාණය සහ සංක්‍රමේන්තු වල තර්කව්‍යවයන් අනුව බෙදි පවති. මෙලෙස සංක්‍රමේන්තුවක ප්‍රමාණය සහ කර්තව්‍යයන් ප්‍රතිග්‍රහකයෙකු හෝ ප්‍රතිග්‍රාහකයන් හට ලබා දිම පුජකයන් විසින් සිදුකරනු අතර එය දෘශ්‍යමාන සහ අදෘශ්‍යමාන කොටස් තුලින් සමන්විත වී ඇති ලෙස විශ්වාස කෙරේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සක්‍රමේන්තුව&oldid=312872" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි