ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Divisional Secretariats of Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 46 කි.එ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ 30 ක් සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ 16 ක් ලෙසය.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]


පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]