ගනේවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

විකිපීඩියා වෙතින්
ගනේවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
ගනේවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය is located in Sri Lanka
ගනේවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
ගනේවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
ඛණ්ඩාංක: 7°39′01″N 80°20′34″E / 7.650331°N 80.342832°E / 7.650331; 80.342832
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතවයඹ පළාත
දිස්ත්‍රික්කයකුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව (UTC+5:30)
දුරකථන කේතය(න්)037

ගනේවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ, වයඹ පළාතේ, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ, පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකි.

ජනගහනය[සංස්කරණය]

ග්‍රාම නිළධාරි වසම්[සංස්කරණය]

ආර්ථිකය[සංස්කරණය]

ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]