අලව්ව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

විකිපීඩියා වෙතින්
අලව්ව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
අලව්ව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය is located in ශ්‍රී ලංකාව
අලව්ව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
අලව්ව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
ඛණ්ඩාංක: 7°17′48.4″N 80°14′06.2″E / 7.296778°N 80.235056°E / 7.296778; 80.235056ඛණ්ඩාංක: 7°17′48.4″N 80°14′06.2″E / 7.296778°N 80.235056°E / 7.296778; 80.235056
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතවයඹ පළාත
දිස්ත්‍රික්කයකුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව (UTC+5:30)

අලව්ව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ, වයඹ පළාතේ, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ, පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකි.

ජනගහනය[සංස්කරණය]

ග්‍රාම නිළධාරි වසම්[සංස්කරණය]

ආර්ථිකය[සංස්කරණය]

ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]