විකිපීඩියා:මුඛ්‍ය ඡේදය

විකිපීඩියා වෙතින්

අජිත් ජිනදාස සිංහල සිනමාව තුල චරිත ගණනාවක් නිරුපනය කල ප්‍රතිභාවපූරණ නළුවෙකි. ඔහු සිනමාවට අවතීරණ වූයේ ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්ගේ මඩොල් දූව චිතපටයෙනි.