විකිපීඩියා:ප්‍රකාශන හිමිකම් ගැටඵ/ලැයිස්තු ගත කිරීම්

විකිපීඩියා වෙතින්

The templates collected at සැකිල්ල:CPC may be useful for noting resolution.

Copyright investigations (manual article tagging)[සංස්කරණය]