විකිපීඩියා:තරු සම්මාන

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

විකිපීඩියාවේ දායකයන් දිරිමත් කිරීමේ අරමුණින් මෙම තරු සම්මාන ප්‍රදානය කෙරෙනු ලැබේ. තරු සම්මාන සංකල්පය MeatballWiki හි SunirShah ගේ අදහසකට අනුව නිමැවුණකි. විකිපීඩියාවේ තරු සම්මානයක් ප්‍රථම වරට පිරි නමා ඇත්තේ 2003 වසරේ දෙසැම්බරයේ දී ය​. තරු සම්මාන අද වන විට විකිපීඩියා සංස්කෘතියේ කොටසක් බවට පත්ව තිබේ. සැබැවින් ම විකිපීඩියාවේ මූලික ලකුණ එය සතු ය​. එනම් එය නිදහස් ය​.

විකිපීඩියාවේ උන්නතියට කවර හෝ අංශයකින් හෝ කැපී පෙනෙන සේවයක් කොට ඇති පරිශීලකයෙකු ගැන ඔබේ හිතේ ආඩම්බරයක්, සතුටක්, ගෞරවයක් ඇති වෙනවා නම් ඔහුට ඒ බව දන්වන්න පැකිළෙන්න එපා. ඔබට කරන්න තියෙන්නෙ, සම්මානයට අදාළ සැකිල්ල ප්‍රශංසා ලද යුතු පරිශීලකයාගේ සාකච්ඡා පිටුවේ අලවා, ඔහු සම්මානය ඔබ අතින් ලබන්නෙ ඇයි ද යන්න ගැන කෙටි ආචාරශීලි සඳහනක් සැපයීම පමණයි.

හොඳ දෙයක් කරන අයෙකුට ප්‍රශංසා කරන එක බිය විය යුතු දෙයක් නෙවෙයි. කාගෙ හරි හොඳක් දකින්න​, ඒක අගයන්න පැකිළෙන්න එපා; ඒ සඳහා ඔබ පරිපාලකවරයෙක් වීමත් අවශ්‍ය නොවේ. අවශ්‍ය එක ම දෙය විවෘත මනසකි. සම්මානයකින් පුදනු ලැබීම එම පරිශීලකයාට ආශිර්වාදයකි; දිරි ගැන්වීමකි. තම කැපකිරීම් අගය කිරීම ගැන, නිහතමානී සතුටක් ඔහු භුක්ති විඳිනු ඇත​.

දැනට ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ භාවිතයේ පවතින තරු සම්මාන පහත දැක්වේ. මින් කිහිපයක් සිංහල විකිපීඩියාවේ දැනට භාවිතාකර ඇත. ඔබ ප්‍රශංසා කළ යුතු, ඇගැයිය යුතු අංශයට අදාළව සම්මානයක් නො පවතී නම් එම සම්මානය නිමවන්න පසු බහින්නත් එපා.

සැම විට ම නිර්භීත වන්න​.සාමාන්‍ය තරු සම්මාන[සංස්කරණය කරන්න]

විකිපීඩියාවේ විශේෂ වර්ගීකරනයකින් තොරව නමුත් එක් විෂයය මාතෘකාවක් ඔස්සේ දායකත්වය දැක්වූ පරිශීලකයින් සඳහා සාමාන්‍ය තරු සම්මාන පිදෙනු ඇත.


සම්මානය​ ප්‍රදානය කරන අයුරු සටහන​
The Original Barnstar
{{subst:The Original Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} දිදුලන තරුව​

විකිපීඩියාවට ලබා දුන් සුවිශේෂී දායකත්වය උදෙසා පිරි නැමෙන දිදුලන තරුව​


The Editor's Barnstar
{{subst:The Editor's Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Editor's Barnstarකතෘ තරුව සම්මානය

The Editor's Barnstar is awarded to individuals who display particularly fine decisions in general editing. This is occasionally known as the Deletionists' Barnstar. Sometimes, expert text removal is the most effective editing.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Guanaco on June 18, 2004.

The Working Man's Barnstar
{{subst:The Working Man's Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~|gender}} Working Man's Barnstarකාර්‍ය්‍යශූරයාගේ තරුව සම්මානය

The Working Man's Barnstar may be awarded to those who work tirelessly and endlessly on the more laborious or repetitive of Wikipedia tasks.

This barnstar's name can now be gender-specific by supplying 'm' for Man's, 'w' for Woman's or 'n' for Wikipedian's in place of the gender option. Leaving this option blank will first determine if the user has a gender set, and if not, uses the default "Man's".

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Blankfaze on July 6, 2004.

Minor Barnstar
{{subst:The Minor Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Minor Barnstarසුළු සකසු රන්තරුව

Minor edits are often-overlooked, but essential, contributions to the Wikipedia. The Minor Barnstar is awarded for making minor edits of the utmost quality.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Spencer195 on July 13, 2004 and slightly modified by MattTM.

Random Acts of Kindness Barnstar
{{subst:The Random Acts of Kindness Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Random Acts of Kindness BarnstarThe Random Acts of Kindness Barnstar

The Random Acts of Kindness Barnstar may be awarded to those that show a pattern of going the extra mile to be nice, without being asked.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ TheCustomOfLife on August 2, 2004.

Barnstar of Diligence
{{subst:The Barnstar of Diligence|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Diligence, Barnstar ofඋද්යෝගීතා තරුව සම්මානය

The Barnstar of Diligence may be awarded in recognition of a combination of extraordinary scrutiny, precision and community service.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Pedant on August 13, 2004 and touched up by Wapcaplet at the request of Neutrality.

Surreal Barnstar
{{subst:The Surreal Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Surreal BarnstarThe Surreal Barnstar

The Surreal Barnstar may be awarded to any Wikipedian who adds "special flavor" to the community by acting as a sort of wildcard.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Merovingian on August 14, 2004.

Tireless Contributor Barnstar
{{subst:The Tireless Contributor Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Tireless Contributor Barnstarවිඩානැත්තාගේ කැරකෙන තරුව සම්මානය

The Tireless Contributor Barnstar may be awarded to especially tireless Wikipedians who contribute an especially large body of work without sacrificing quality.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Trainspotter on October 26, 2004.

The Photographer's Barnstar
{{subst:The Photographer's Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Photographer's Barnstarඡායාරූප ශිල්පියාගේ රන්තරුව

The Photographer's Barnstar is awarded to those individuals who tirelessly improve the Wikipedia with their photographic skills and contributions.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Grunt on November 27, 2004.

The Defender of the Wiki Barnstar
{{subst:The Defender of the Wiki Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Defender of the Wiki BarnstarThe Defender of the Wiki Barnstar

The Defender of the Wiki may be awarded to those who have gone above and beyond to prevent Wikipedia from being used for fraudulent purposes. It was created after the 2004 Indian Ocean earthquake, when a fraudulent charity tried to take advantage of the widespread media coverage of the article.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Alkivar on January 8, 2005.

The Anti-Vandalism Barnstar
{{subst:The Anti-Vandalism Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Anti-Vandalism Barnstarප්‍රතිනාශක රන්තරුව

The Anti-Vandalism Barnstar may be awarded to those who show great contributions to protecting and reverting attacks of vandalism on Wikipedia. For more information on fighting vandalism, please see Wikipedia:Vandalism.

Introduced on February 27, 2005 by brian0918, and designed by Deathphoenix.

The Barnstar of Good Humor
{{subst:The Barnstar of Good Humor|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Good Humor, Barnstar ofThe Barnstar of Good Humor

The Barnstar of Good Humor may be awarded to particularly light-spirited Wikipedians who, by their unshakably good humor, consistently and reliably lighten the mood, defuse conflicts, and generally make Wikipedia a better place to be.

Introduced on February 28, 2005, and designed by Deathphoenix and Redux.

The Resilient Barnstar
{{subst:The Resilient Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Resilient BarnstarThe Resilient Barnstar

The Resilient Barnstar may be given to any editor who learns and improves from criticisms, never lets mistakes or blunders impede their growth as Wikipedians, or has the ability to recover/finish with a smile.

Introduced on April 26, 2005 by Sango123.

The Rosetta Barnstar
{{subst:The Rosetta Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Rosetta BarnstarThe Rosetta Barnstar

The Rosetta Barnstar may be given to any editor who exhibits outstanding translation efforts on Wikipedia.

Introduced on June 1, 2005 by Harðor, and was designed by David Levy.

The Graphic Designer's Barnstar
{{subst:The Graphic Designer's Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Graphic Designer's BarnstarThe Graphic Designer's Barnstar

The Graphic Designer's Barnstar may be awarded to those who work tirelessly to provide Wikipedia with free graphic files, either original or a version of a known design (e.g. a country's flag).

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Redux on August 15, 2005. Original design by Sango123, later modified by L'Aquatique. Complete redesign by Rectilinium introduced on 12 April 2009.

Vitruvian Barnstar.png
{{subst:The da Vinci Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} da Vinci BarnstarThe da Vinci Barnstar

The da Vinci Barnstar may be awarded to anyone who has enhanced Wikipedia through their technical work (programming and tools, bot building, link repair, Mediawiki developers, etc.). This award may also be given to Cabalists, Mediators and Arbitrators - whose work is essential to the functioning of Wikipedia.

Suggested by EWS23 and Covington, designed by The Man in Question and introduced on March 6, 2006.

Starhalf.png Halfstar.png
{{subst:The Left Half of the Half Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}}
{{subst:The Right Half of the Half Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}}
Half Barnstarඅර්‍ධ රන්තරුව

The Half Barnstar is awarded for excellence in Cooperation, especially for productive editing together with someone who holds diametrically opposed viewpoints. Both users get one half of the star; when cooperating they hold a full one.

It was thought of September 2006 by Radiant!, but not actually handed out until April 2007.

CopyeditorStar7.PNG
{{subst:The Copyeditor's Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Copyeditor's BarnstarThe Copyeditor's Barnstar

The Copyeditor's Barnstar is awarded for excellence in Copyediting.

speling grammer and punctunctuacion is, importent
spelling grammar and punctuation is, important
Spelling grammar and punctuation are, important
Spelling, grammar, and punctuation are important!

Suggested by Trusilver, designed by Kathryn NicDhàna with input from members of the League of Copyeditors and introduced on March 8, 2007. Retouched by H3llkn0wz in June 2010.

The Special Barnstar
{{subst:The Special Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Special Barnstarවිශේෂ රන්තරුව

The Special Barnstar may be awarded to a user as a gesture of appreciation for a specific reason, when there is no other barnstar which would feel as appropriate.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Rhanyeia on May 14, 2007. Co-created with Suvi Ylioja.

The "What a Brilliant Idea!" Barnstar
{{subst:What a Brilliant Idea Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} What a Brilliant Idea! BarnstarThe "What a Brilliant Idea!" Barnstar

The "What a Brilliant Idea!" Barnstar should be awarded to a user who figures out an elegant solution to a particularly burdensome bottleneck or problem, or who identifies a means to improve Wikipedia in a profound way.

Adapted from the technology barnstar by The Transhumanist in May, 2007, image design by download.

The "Articles for Creation" Barnstar
{{subst:AFC Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Articles for Creation BarnstarThe "Articles for Creation" Barnstar

The "Articles for Creation" Barnstar is awarded to users who have demonstrated great effort and dedication in reviewing articles and/or other related work for the Articles for creation process.

This award was created by Hersfold in July, 2007.

Peace Barnstar 6.png
{{subst:Diplomacy_Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Diplomacy, Barnstar ofThe Barnstar of Diplomacy

The Barnstar of Diplomacy is awarded to users who have helped to resolve, peacefully, conflicts on Wikipedia.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Defender 911 in August of 2007, image design by Hersfold.

Invisible Barnstar.png
{{subst:InvisibleBarnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Invisible Barnstarසැඟවුණු තරුව සම්මානය

The Invisible Barnstar is awarded to users who make significant and helpful contributions to the project, but have kept to the background without seeking recognition or reward for their work.

Designed and හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Hersfold in August of 2007.

Civility barnstar.png
{{subst:CivilityAward|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Civility Barnstar The Civility Barnstar

The Civility Barnstar is intended to reward users for civility. The aim is to award good civility, and not to just warn against bad civility.

It was conceived and designed by the late Concordia in August of 2007.

Wikipedia Motivation Award
{{subst:MotivationAward|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Motivation BarnstarThe Motivation Barnstar

The Motivation Barnstar is awarded to users who

  • do a considerable amount to promote Wikipedia beyond the site, or
  • do wonders in "gee-ing up the troops" either through general motivation of Wikipedians, or
  • motivate Wikipedians by way of tools, contests, and other such things

This medal was introduced in August 2007 and designed by brian0918.

Socratic Barnstar.png
{{subst:The Socratic barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Socratic BarnstarThe Socratic Barnstar

The Socratic Barnstar is awarded to those editors who are extremely skilled and eloquent in their arguments.

Designed and හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Martinphi in September of 2007.

Rescuebarnstar.png
{{subst:The Rescue Barnstar 3|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Rescue Barnstarලිපි ආරක්‍ෂක තරුව සම්මානය

The Rescue Barnstar is awarded to people who rescue articles from deletion. This can be independent of or in cooperation with the Article Rescue Squadron.

Proposed by Le Grand Roi des CitrouillesTally-ho! in October 2007 and officially listed July 2008.

Real Life Barnstar.jpg
{{subst:The Real Life Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Real Life BarnstarThe Real Life Barnstar

The Real Life Barnstar is awarded to editors who make contributions both online and offline, by organizing wiki-related real-life events.

Designed and හඳුන්වාදෙන ලද්දේ TexasDex in November of 2007.

CPR Barnstar.png
{{subst:The Barnstar of Recovery|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Recovery, Barnstar ofප්‍රතිසාධන රන්තරුව

The Barnstar of Recovery is awarded to editors who make contributions to articles during their deletion reviews, thus saving the article from deletion. It has the international sign for first aid as its background.

Designed and හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Ryan4314 on January 7, 2008.

The Content Creativity Barnstar
{{subst:CCBarnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Content Creativity BarnstarThe Content Creativity Barnstar

The Content Creativity Barnstar is given to Wikipedians in recognition of their work in content submission.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Nothing444 on February 10, 2008 and modified by same on March 22, 2008.

The Citation Barnstar
{{subst:The Citation Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Citation Barnstarඋපහරණ රන්තරුව

The Citation Barnstar is awarded to users who provide references and in-line citations to previously unsourced articles.

It was created in March 2008 by J.delanoy.

The Redirect Barnstar
{{subst:The Redirect Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Redirect Barnstarයළියොමු රන්තරුව

The Redirect Barnstar is awarded to those who have created and/or maintained useful redirects.

It was හඳුන්වාදෙන ලද්දේ J.delanoy on March 8, 2008 and has undergone redesign.

The Anti-Flame Barnstar
{{subst:The Anti-Flame Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Anti-Flame Barnstarගිනි දැල් නිවන්නා තරු සම්මානය

The Anti-Flame Barnstar is awarded for users that have kept cool in conflicts, as well as resolving them.

Originally designed on විකිමාධ්‍ය කොමන්ස්. Introduced on en.Wikipedia by Nothing444 on March 22, 2008.

The Anti-Spam Barnstar
{{subst:Anti-Spam Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Anti-Spam BarnstarThe Anti-Spam Barnstar

The Anti-Spam Barnstar is awarded to users who fight spam.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Od Mishehu on March 27, 2008, image design by download.

Writer's Barnstar
{{subst:The Writer's Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Writer's Barnstarලේඛක රන්තරුව

The Writer's Barnstar may be awarded to two groups of Wikipedians: Wikipedians writing articles about writers and books, and Wikipedians writing a large number of articles/edits.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Kubek15 on April 2, 2008 and designed by Penubag.

The Guidance Barnstar
{{subst:Guidance Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Guidance Barnstarමග පෙන්වන්නා රන් තරුව​

The Guidance Barnstar may be awarded to users who help others locate valuable resources, information, or assistance.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Scartol on April 13, 2008.

Your Opinion is More Important than You Think Barnstar
{{subst:Your Opinion is More Important than You Think Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Your Opinion is More Important than You Think BarnstarThe Your Opinion is More Important than You Think Barnstar

This barnstar was created for awarding to Wikipedians who don't realize that something they have said has helped make Wikipedia better. It is suggested, since the recipient of this award does not realize that they have helped, that you inform the recipient what change has come about as a result of whatever it was they said that was so noteworthy.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Bob the Wikipedian on April 14, 2008. Image redone by SimpsonsFan08 on April 25, 2008.

The Audio Barnstar
{{subst:Audio Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Audio BarnstarThe Audio Barnstar

The Audio Barnstar may be awarded to editors who make a significant contribution to the wiki by creating and/or adding original or rare audio files. Historical recordings, self-made music, self-made examples of sound effects or musical styles, natural sounds, etc.

Designed and හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Yintan on May 24, 2008.

Allaroundamazingbarnstar.png
{{subst:Amazingaward|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} All-Around Amazing BarnstarThe All-Around Amazing Barnstar

The All-Around Amazing Barnstar is awarded to editors who are all-around amazing in most—if not all—parts of Wikipedia. These users have exemplified what it means to be a true Renaissance man or woman of Wikipedia, being active in more than one part of the Wikipedia community, and understanding that a true Wikipedian is more than just an editor of articles.

This barnstar was originally created on June 24, 2008 for Possum by Angel caboodle for his continuing contributions in all aspects of Wikipedia.

The Modest Barnstar
{{subst:The Modest Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Modest BarnstarThe Modest Barnstar

The Modest Barnstar is an award suitable for any editing feat that makes a modest improvement to Wikipedia.

Introduced on July 1, 2008 by Meisfunny with the image from Pedant.

Homemadebarnstar.png
{{subst:Home-made Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Home-Made Barnstarසමථකරු තරුව සම්මානය

සමථකරු තරුව සම්මානය (Home-Made Barnstar) is awarded to people who do a lot of work in difficult areas and do it well. Recipients are able to think outside the box, the original intention of the WP:IAR principle, and their interventions are always, or almost always effective in resolving or progressing difficulties and disputes.

Introduced in July 2008 by John.

Red Link Removal Barnstar.png
{{subst:Red Link Removal Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Red Link Removal BarnstarThe Red Link Removal Barnstar

The Red Link Removal Barnstar may be awarded to editors who show diligence in removing red links in articles by creating new articles, correcting the links to connect to appropriate existing articles or deleting links to articles that should not exist because they do not satisfy Wikipedia:Notability guidelines.

Proposed by Dogcowsaysmoof and හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Neptune5000 on September 29, 2008.

CleanupBarnstar.PNG
{{subst:The Cleanup Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Cleanup BarnstarThe Cleanup Barnstar

The Cleanup Barnstar may be awarded to users who clean up articles.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Neptune5000 on October 13, 2008, image design by download.

WikiLinkBarnstar.PNG
{{subst:The Wikilink Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Wikilink Barnstarවිකි-සබැඳි තරුව සම්මානය

විකි-සබැඳි තරුව සම්මානය (Wikilink Barnstar) may be awarded to users who either add useful links or remove unnecessary links in articles.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Neptune5000 on October 14, 2008.

Admin Barnstar.png
{{subst:The Admin's Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Admin's Barnstarපරිපාලක තරුව සම්මානය

පරිපාලක තරුව සම්මානය (Admin's Barnstar)' may be awarded to administrators who made a particularly difficult decision, did a tiresome but needed admin task, cleared some nasty backlog or just to show an administrator that you think they are doing good work in a particular area of "the job" and that their work is appreciated. To be used when other, more specific, barnstars do not apply to the reasons at hand.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ SoWhy on November 14, 2008 and redesigned by Rectilinium on May 8, 2009.

The Teamwork Barnstar
{{subst:The Teamwork Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Teamwork Barnstarකණ්ඩායම් හැඟුමේ තරුවක් සම්මානය

කණ්ඩායම් හැඟුමේ තරුවක් සම්මානය (The Teamwork Barnstar) may be awarded when several editors work together to improve an article.

Introduced in November 2008 by JaGa.

The Barnstar of Integrity
{{subst:The Barnstar of Integrity|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Integrity, Barnstar ofThe Barnstar of Integrity

The Barnstar of Integrity may be awarded to those editors who have shown to be a person of integrity and honor. Or, more simply, a stand-up guy/gal.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Shirulashem on December 30, 2008.

The Press Barnstar
{{subst:The Press Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Press BarnstarThe Press Barnstar

The Press Barnstar may be awarded to any editor whose contributions to an article were cited by one or more news services off Wikipedia. Alternatively, it may be awarded to a Wikipedian or Wikiproject whose contributions have earned Wikipedia praise from the media. As the focus of this barnstar is off Wikipedia praise it should not be awarded to those who have contributed to internal news services like the Signpost or Wikiproject news letters, nor to those who actively edit articles concerning the press in general.

Suggested by TomStar81 and designed by Chamal N February 15, 2009, and introduced February 20, 2009.

The Copyright Cleanup Barnstar
{{subst:The Copyright Cleanup Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Copyright Cleanup BarnstarThe Copyright Cleanup Barnstar

The Copyright Cleanup Barnstar may be awarded to those contributors who have gone the extra mile in clearing up copyright concerns on Wikipedia.

Suggested by Moonriddengirl and designed by ArielGold on March 17, 2009.

The BLP Barnstar
{{subst:The BLP Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} BLP BarnstarThe BLP Barnstar

The BLP Barnstar is for users who work to diligently source and maintain neutrality in biography articles, ensuring they adhere to the Biographies of Living Persons policy.

Requested by Enigmaman, and designed by ArielGold on April 2, 2009.

The Curator Barnstar
{{subst:The Curator Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Curator Barnstarසංරක්‍ෂක තරුව සම්මානය

සංරක්‍ෂක තරුව සම්මානය (The Curator Barnstar) may be awarded to those who have a long history of improving Wikipedia by finding and/or restoring historical files (illustrations, photographs, documents, sounds...).

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Ksempac on August 11, 2009.

The Recent changes Barnstar
{{subst:RCBarn|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Recent changes BarnstarThe Recent changes Barnstar

The Recent changes Barnstar is for users who have been doing a lot of helpful work while patrolling Recent changes.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Porchcrop on October 8, 2009

The Disambiguator's Barnstar
{{subst:Disambiguator's Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Disambiguator's BarnstarThe Disambiguator's Barnstar

The Disambiguator's Barnstar may be awarded to any Wikipedian who is a prolific disambiguator.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Quinxorin on June 16, 2010; original idea by Extra999

The Portal Barnstar
{{subst:Portal Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} Portal BarnstarThe Portal Barnstar

The Portal Barnstar may be presented to any Wikipedian who makes significant contributions to topic portals on Wikipedia.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Notyourbroom on August 4, 2010.

The Featured Article Barnstar
{{subst:FA-Barnstar|ඔබේ ප්‍රශංසාත්මක​, ආචාරශීලි, සටහන​ ~~~~}} FA-Barnstarවිශේෂාංග ලිපි තරුව සම්මානය

FAs are very essential articles and recognition in Wikipedia. විශේෂාංග ලිපි තරුව සම්මානය (The Featured Article Barnstar) may represent any user who has gone to great lengths and try to promote articles to featured article status.

හඳුන්වාදෙන ලද්දේ Barton

කාලෝචිත තරු සම්මාන[සංස්කරණය කරන්න]

A topical barnstar is for a topic or area of substantial interest to users of Wikipedia.

The Running Man Barnstar
{{subst:The Running Man Barnstar|message ~~~~}} ක්‍රීඩා තරුව සම්මානය

ක්‍රීඩා තරුව සම්මානය (Running Man Barnstar) may be awarded for distinguished efforts in sports-related articles. This barnstar is intended for those who give 110% in order to advance Wikipedia's coverage of the world of sports.

Introduced on February 15, 2005, and designed by Deathphoenix and brian0918.

The Barnstar of National Merit
{{subst:The Barnstar of National Merit|message ~~~~}} The Barnstar of National Merit

The Barnstar of National Merit may be awarded to an editor who contributes significantly to expand or improve Wikipedia's coverage of any given country.

Proposed by Redux on February 23, 2005, and designed by Zscout370.

For national variations, see Barnstar of National Merit or Commons, the national variations.

The Technology Barnstar
{{subst:The Technology Barnstar|message ~~~~}} The Technology Barnstar

The Technology Barnstar may be awarded to an editor who makes particularly fine Technology-related contributions.

Introduced on March 3, 2005 by brian0918 and ClockworkSoul, image design by brian0918 and download.

The Oddball Barnstar
{{subst:The Oddball Barnstar|message ~~~~}} අමුතු තරුව සම්මානය

අමුතු තරුව සම්මානය ('Oddball Barnstar) may be awarded to an editor who creates a particularly fine article regarding a subject that is odd, whimsical, or is otherwise something that one wouldn't expect to find in more traditional encyclopedias.

Introduced on March 22, 2005 by ClockworkSoul, and designed by Riffsyphon1024 and brian0918.

The Society Barnstar
{{subst:The Society Barnstar|message ~~~~}} The Society Barnstar

The Society Barnstar is intended for those whose work advances the general understanding of any given society one may attain by consulting Wikipedia.

Introduced on March 23, 2005 by Clockworksoul and designed by grm_wnr.

The Barnstar of High Culture
{{subst:The Barnstar of High Culture|message ~~~~}} The Barnstar of High Culture

The Barnstar of High Culture may be awarded to an editor who makes particularly fine culture-related contributions.

Introduced on March 23, 2005 by brian0918 and ClockworkSoul, and designed by AllyUnion and brian0918.

The Epic Barnstar
{{subst:The Epic Barnstar|message ~~~~}} පුරාණ තරුව සම්මානය

පුරාණ තරුව සම්මානය (Epic Barnstar) may be awarded to an editor who makes particularly fine History and Events- related contributions.

Introduced on April 15, 2005 by brian0918 and ClockworkSoul and designed by ClockworkSoul.

The E=mc² Barnstar
{{subst:The EMC² Barnstar|message ~~~~}} The E=mc² Barnstar

The E=mc2 Barnstar may be awarded to an editor who makes particularly fine contributions regarding mathematics- or science-related topics

Introduced on April 22, 2005 by brian0918 and ClockworkSoul.

The Current Events Barnstar
{{subst:The Current Events Barnstar|message ~~~~}} The Current Events Barnstar

The Current Events Barnstar may be awarded to editors who make substantial contributions to current events articles, helping accurate information get through when it is most needed.

Introduced by Kizor on July 7, 2005 and designed by Zscout370, David Levy and Sango123.

The InTheNews Barnstar
{{subst:InTheNews Barnstar|message ~~~~}} The InTheNews Barnstar

The InTheNews Barnstar may be awarded to editors who make substantial contributions to InTheNews project.

Introduced by HJ Mitchell, designed by Melesse and coded by Neutralhomer on August 2, 2010.

BarnstarCVG.png
{{subst:Barnstar VG|message ~~~~}} The Video Games Barnstar

The Video games Barnstar is the award given to Wikipedians recognized for their efforts to improve and to develop, including their contributions to video game related articles.

Introduced by Kizor on July 7, 2005 and designed by Zscout370, David Levy and Sango123.

Bio barnstar2.png
{{subst:Bio-star|message ~~~~}} ජීව තරුව සම්මානය

ජීව තරුව සම්මානය (Bio-star) is awarded in recognition of exceptional article contributions in the life sciences. This award was proposed by Francisco Valverde on April 1, 2006, and the design was created on May 4, 2006, by LiquidGhoul.

The Geography Barnstar
{{subst:The Geography Barnstar|message ~~~~}} The Geography Barnstar

The Geography Barnstar may be awarded to an editor who contributes significantly to expand or improve Wikipedia's coverage of Geography. It may also be awarded to those who create a particularly fine article of any given country.

Introduced by Piotrus on July 4, 2006. New design by Simply south and Jza84 on July 1, 2008.

Gold barnstar 2.png
{{subst:The Business and Economics Barnstar|message ~~~~}} The Business and Economics Barnstar

The Business and Economics Barnstar may be awarded to anyone who makes a major, good and balanced contribution to the pages on business, economics or related matters.

Suggested by Major Bonkers, the first designed looked like this, and the current design by Smurrayinchester was unveiled in August, 2006.

The Barnstar of Liberty
{{subst:The Barnstar of Liberty|message ~~~~}} මානව හිමිකම් තරුව සම්මානය

මානව හිමිකම් තරුව සම්මානය ( Barnstar of Liberty) may be awarded to an editor who contributes significantly to expand or improve Wikipedia's coverage of Human rights or Freedom of expression.

Proposed by evrik 2005, and designed by Smurrayinchester in August of 2006.

The Film Barnstar
{{subst:Wikipedia:WikiProject Films/WikiProject Films Award|message ~~~~}} The Film Barnstar

The Film Barnstar may be awarded to an editor who improves Wikipedia's film coverage, or who does an excellent job on an article about a film or film-related topic.

The barnstar was originally created in November of 2006 by Cbrown1023; the design has since been revised.

The LGBT Barnstar
{{subst:The LGBT Barnstar|message ~~~~}} The LGBT Barnstar

The LGBT Barnstar is awarded to editors who make significant contributions that expand Wikipedia’s knowledge about homosexuality, bisexuality, transexuality, LGBT life and culture, notable LGBT people, events and movements, sociological issues, and population statistics.

Proposed by Dev920 on November 11, 2006, and designed by Ouro.

The Fauna Barnstar
{{subst:The Fauna Barnstar|message ~~~~}} The Fauna Barnstar

The Fauna Barnstar is awarded to editors who make significant contributions to either wild or domestic animal related articles that expand Wikipedia’s knowledge about various animal species, habitats, behavior/characteristics, endangerment, and population statistics.

Proposed and designed by Persian Poet Gal in December, 2006.

Barnstar Mixed Drinks.svg
{{subst:WPMIXBarnstar|message ~~~~}} The Mixed Drinks Barnstar

The Mixed Drinks Barnstar is awarded to contributors who have tirelessly expanded and improved mixed drinks related articles, projects, templates and other related subjects.

Introduced on January 14, 2007 and designed by Willscrlt.


The Biography Barnstar
{{subst:The Biography Barnstar|message ~~~~}} The Biography Barnstar

The Biography Barnstar may be awarded to Wikipedians who exhibit exceptional effort and dedication to articles related to biographies.

The award was suggested by Warlordjohncarter and created by Mr.Z-man on May 19, 2007.


The Literary Barnstar
{{subst:The Literary Barnstar|message ~~~~}} The Literary Barnstar

The Literary Barnstar barnstar may be awarded to an editor who makes significant contributions to articles about literature.

Designed by Scartol in September 2007.

The Royalty and Nobility Barnstar
{{subst:The Royalty's Barnstar|message ~~~~}} Royalty and Nobility Barnstar

The Royalty and Nobility Barnstar is awarded to editors who make significant contributions to royalty and nobility related articles that expand Wikipedia’s knowledge about the biographies of people belonging to royalty and/or nobility.

Developed by BolinhasFofas in September, 2007, with a major design change in 2008.

The Fraternity and Sorority Barnstar
{{subst:The Fraternity and Sorority Barnstar|message ~~~~}} The Fraternity and Sorority Barnstar

The Fraternity and Sorority Barnstar may be awarded to an editor who makes excellent contributions to articles dealing with fraternities or sororities.

This award was introduced and designed on November 28, 2007 by Miranda.

The Tao Barnstar
{{subst:The Tao Barnstar|message ~~~~}} The Tao Barnstar

The Tao Barnstar may be awarded to an editor who contributes or posts helpful information about the eastern religion of Taoism.

Introduced on December 27, 2007 by Rbpolsen

The Barnstar of Fine Arts
{{subst:The Barnstar of Fine Arts|message ~~~~}} The Barnstar of Fine Arts

The Barnstar of Fine Arts may be awarded to an editor who contributes significantly to expand or improve Wikipedia's coverage of visual arts.

Introduced by VegitaU on January 9, 2008.

The Music Barnstar
{{subst:Music Barnstar|message ~~~~}} The Music Barnstar

The Music Barnstar is awarded to Wikipedians that exhibit exceptional effort and dedication to music-related articles. Introduced on January 13, 2007 by Patman2648; designed by Rama

The Cryptobarnstar
{{subst:The Nessie Barnstar|message ~~~~}} The Nessie Barnstar

The Nessie Barnstar is awarded to Wikipedians that exhibit exceptional effort and dedication to cryptozoology related articles.

Suggested by Gniniv; idea by Kayau and Kendroche, designed by H3llkn0wz. Was introduced August 22, 2010.

{{subst:The Shinto Barnstar|message ~~~~}} The Shinto Barnstar

The Shinto Barnstar may be awarded to an editor who contributes or posts helpful information about the eastern religion of Shintoism.

Introduced on February 1, 2008 by Rbpolsen

The Christianity Barnstar
{{subst:The Christianity Barnstar|message ~~~~}} The Christianity Barnstar

The Christianity Barnstar may be awarded to an editor who contributes or posts helpful information about the religion of Christianity.

Introduced on February 1, 2008 by Rbpolsen

The Human Rights Barnstar
{{subst:The Human Rights Barnstar|message ~~~~}} The Human Rights Barnstar

The Human Rights Barnstar may be awarded to an editor who contributes significantly to expand or improve an article related to human rights.

Suggested by Susanbryce. Introduced by Rbpolsen on February 1, 2008.

The Buddhism Barnstar
{{subst:The Buddhism Barnstar|message ~~~~}} The Buddhism Barnstar

Originally created as the Buddha Barnstar in February 2008, this was modified in September 2009 and renamed the Buddhism Barnstar. This barnstar may be awarded to an editor who significantly contributes helpful information about the eastern religion of Buddhism.

The Islamic Barnstar
{{subst:The Islamic Barnstar|message ~~~~}} The Islamic Barnstar

The Islamic Barnstar may be awarded to an editor who contributes or posts helpful information about Islam.

Designed and introduced by JuanMuslim in May 2006.

The Charity Barnstar
{{subst:The Charity Barnstar|message ~~~~}} The Charity Barnstar

The Charity Barnstar may be awarded to an editor who contributes significantly to expand or improve an article related to charity.

Suggested by Susanbryce. Introduced by Rbpolsen on February 16, 2008.

The Human Sexuality Barnstar
{{subst:HumanSexualityBarnstar|message ~~~~}} The Human Sexuality Barnstar

The Human Sexuality Barnstar may be given to editors who contribute well to articles or the project, relating to human sexuality.

Designed and introduced on April 6, 2008 by Simon Speed.

The Peace Barnstar
{{subst:The Peace Barnstar|message ~~~~}} The Peace Barnstar

The Peace Barnstar is to be awarded to users who create articles about or on subjects relating to peace, nonviolence, and tolerance.

Introduced by Dudemeister1234 on June 22, 2008, then retouched by L'Aquatique.

The Jewish Barnstar
{{subst:The New Jewish Barnstar|message ~~~~}} The Jewish Barnstar

The Jewish Barnstar may be awarded to editors who greatly and positively contribute to articles relating to Jews and Judaism-related topics.

Designed by L'Aquatique in June, 2008.

Hinduism Award
{{subst:Hinduism Award|message ~~~~}} The Hinduism Barnstar

The Hinduism Barnstar is awarded to those who make outstanding contributions to Hinduism related content.

Introduced by Gizza and designed by Priyanath, in June, 2008.

Workers' Barnstar
{{subst:The Workers' Barnstar|message ~~~~}} The Workers' Barnstar

The Workers' Barnstar may be awarded to Wikipedians who edit, or improve wikipedia's information on Communism.

Introduced by CindyTalk on July 3, 2008.

Black barnstar.svg
{{subst:Emo Barnstar|message}} The Emo Barnstar

The Emo Barnstar may be awarded for work on any page in Emo musical groups.

Idea for topic created by Shapiros10; image created by EE in July of 2008.

SVG barnstar.png
{{subst:The SVG Barnstar|message ~~~~}} The SVG Barnstar

The SVG Barnstar may be awarded to an editor who makes significant contributions to converting raster images into vector images.

Introduced on July 26, 2008 and designed by pbroks13.

Jainism Award
{{subst:Jainism Award|message ~~~~}} The Jainism Barnstar

The Jainism Barnstar is awarded to those who make outstanding contributions to Jainism-related content.

Introduced by Qmwne235 and designed by Anish Shah in August, 2008.

The Wine Barnstar
{{subst:The Wine Barnstar|message ~~~~}} The Wine Barnstar

The Wine Barnstar may be awarded to those who make outstanding contributions to articles on wine or wine-related subjects.

Introduced by Murgh on February 3, 2009.

Food Barnstar.png
{{subst:The Food and Drink Barnstar|message ~~~~}} The Food and Drink Barnstar

The Food and Drink Barnstar is awarded to contributors who have tirelessly expanded and improved food and drink related articles, projects, templates and other food and drink related subjects.

Introduced on February 4, 2009 by Jerem43, image design by Jerem43 and download.

The Science Fiction Barnstar
{{subst:SciFi Barnstar|message ~~~~}} The Science Fiction Barnstar

The Science Fiction Barnstar may be awarded to those who make outstanding contributions to science fiction articles.

Proposed by j@5h+u15y@n, designed and introduced by Sophus Bie on February 10, 2009.

The WikiProject Albums Barnstar
{{subst:WikiProject Albums Barnstar|message ~~~~}} The WikiProject Albums Barnstar

The WikiProject Album Barnstar may be awarded to those who make outstanding contributions to album articles or to project maintenance.

Proposed by Zidane tribal, designed by Maen. K. A. on April 16, 2009.

The Space Barnstar
{{subst:The Space Barnstar|message ~~~~}} The Space Barnstar

The Space Barnstar may be awarded to those who make outstanding contributions to astronomy and spaceflight articles, including planets, stars, unmanned & manned space missions, launch vehicles, spacecraft, and so on.

Introduced on 17 April 2009 by Colds7ream, design by Rectilinium

The Toy Barnstar
{{subst:The Toy Barnstar|message ~~~~}} The Toy Barnstar

The Toy Barnstar may be awarded to those who make outstanding contributions to toy related articles.

Introduced and designed on 19 June 2009 by Abce2

The World War Barnstar
{{subst:World War Barnstar|message ~~~~}} The World War Barnstar

The World War Barnstar is for users who contribute especially well to World War related articles.

Barnstar idea by Kayau, and design by Kingpin13, 11:40, 9 July 2009 (UTC)

Zoroastrianism Barnstar
{{subst:Zoroastrianism Barnstar|message ~~~~}} The Zoroastrianism Barnstar

The Zoroastrianism Barnstar is awarded to those who make outstanding contributions to Zoroastrianism-related content.

Requested by Warrior4321. Designed and introduced by ThaddeusB on September 8, 2009.

Anime and Manga BarnSakura
{{subst:BarnSakura Award|message ~~~~}} The Anime and Manga BarnSakura

The Anime and Manga BarnSakura is awarded to those who have made significant contributions to anime and manga related articles.

Barnstar proposed by Ynhockey on 23 October 2005, and designed by Mitsukai on 28 March 2006.

China Barnstar
{{subst:PRC Barnstar|message ~~~~}} The PRC Barnstar

The PRC Barnstar is awarded to those who have made significant contributions to People's Republic of China related articles.

Barnstar proposed and designed by Ohconfucius on 14 January 2010.

iPhone OS Barnstar
{{subst:iPhone OS Barnstar|message ~~~~}} The iPhone OS Barnstar

The iPhone OS Barnstar is awarded to those who have made significant contributions to iPhone OS related articles.

Barnstar proposed and designed by NerdyScienceDude on 25 January 2010.

Automotive Barnstar
{{subst:Automotive Barnstar|message ~~~~}} The Automotive Barnstar

The Automotive Barnstar is awarded to those who have improved featured or regular automobile-related articles.

Barnstar proposed by Pomgut on 11 March 2010.

The Metal Music Barnstar
{{subst:Metal Music Barnstar|message ~~~~}} The Metal Music Barnstar

The Metal Music Barnstar is awarded to those who have helped to improve and significantly contribute to Heavy Metal music and related articles.

Barnstar proposed and designed by Deftonesderrick on 16 March 2010.

The Schools Barnstar
{{subst:Schools Barnstar|message ~~~~}} The Schools Barnstar

The Schools Barnstar is awarded to those who have helped to improve and significantly contribute to school-related articles.

Barnstar proposed and designed by Jh12 on 11 September 2008.

The Telecommunications Barnstar
{{subst:Telecommunications Barnstar|message ~~~~}} The Telecommunications Barnstar

The Telecommunications Barnstar is awarded to those who have helped to improve and significantly contribute to telecommunication-related articles.

Barnstar proposed by RichardOwen97 on 7 March 2010 and designed by NerdyScienceDude on 20 March 2010.

The Comics Barnstar
{{subst:Comics Barnstar|message ~~~~}} The Comics Barnstar

The Comics Barnstar is rewarded to those who have helped to improve and significanly contribute to comic related articles.

Barnstar designed by Steveblock on 17 January 26.

The Industrial Barnstar
{{subst:The Industrial Barnstar|message ~~~~}} The Industrial Barnstar

The Industrial Barnstar is awarded to those who have worked to improve industrial music related articles.

Originally designed by Torchiest on 4 April 2010.

Oklahoma Barnstar
{{subst:Oklahoma Barnstar|message ~~~~}} The Oklahoma Barnstar

The Oklahoma Barnstar may be awarded to users who have great edits to articles related to the state of Oklahoma.

Introduced by Kiddo27 on 21:19, 21 April 2010 (UTC).

The Geology Barnstar
{{subst:The Geology Barnstar|message ~~~~}} The Geology Barnstar

The Geology Barnstar acknowledges editors who have made extraordinarily nice contributions to geology articles.

Introduced by Gyrobo on 7 June, 2010. Image designed by H3llkn0wz on 8 June, 2010.

The WikiProject Slipknot Barnstar
{{subst:The WikiProject Slipknot Barnstar|message ~~~~}} The WikiProject Slipknot Barnstar

The WikiProject Slipknot Barnstar is to be given to a member of the WikiProject SlipKnoT who has made great achievements to SlipKnoT-related articles.

Introduced by User:Fun with ahmed on 20:35, 9 August 2010 (UTC).

විකිපීඩියාවකාශයේ තරු සම්මාන[සංස්කරණය කරන්න]

These barnstars are given to editors for things done behind the scenes, in those corners of the Wikipedia project unseen by the general public, helping to keep things moving along.

Template Barnstar
{{subst:Barnstar Barnstar|message ~~~~}} The Barnstar Barnstar

The Barnstar Barnstar was created to recognize Wikipedians who have contributed to Wikipedia by creating and awarding barnstars.

This award was introduced on December 23, 2005 by Cyde, and the design was modified by Sango123.

Template Barnstar
{{subst:The Template Barnstar|message ~~~~}} The Template Barnstar

The Template Barnstar may be awarded to an editor who contributes significantly to create or improve useful templates and infoboxes.

Introduced by Smurrayinchester on January 8, 2006.

Userpage barnstar.svg
{{subst:Userpagebarn|message ~~~~}} විශිෂ්ට පරිශීලක පිටු සඳහාවූ රන්තරුව

The Excellent User Page Award is given to those who put in that extra effort on their user page, whether in terms of design, writing, or content. If you find a user page that is unusually entertaining, useful, informative, beautiful, or otherwise noteworthy, let 'em know with this award.

Introduced by Frater5 on May 29, 2006.

MOTD Barnstar
{{subst:MOTD Barnstar|message ~~~~}} The Motto of the Day Barnstar

The Motto of the Day is to be awarded to frequent participants of WP:Motto of the day.

Introduced by ~AH1(TCU) on February 16, 2007. New design by Madhero88 on 7 April 2009

Commons-barnstarW.png
{{subst:The Commons Ambassador Barnstar|message ~~~~}} The Commons Ambassador Barnstar

The Commons Ambassador Barnstar is awarded to users who make exceptional contributions to the synergistic relationship of en. Wikipedia with විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් by searching through Commons to find suitable pictures to add to en. Wikipedia or finding free-use images on en. Wikipedia and moving them to Commons.

Suggested by Johntex, designed by Smomo and introduced on March 6, 2007.

The Tip of the Day Barnstar
{{subst:Tip of the Day Barnstar|message ~~~~}} The Tip of the Day Barnstar

This barnstar should be awarded to a user who participates beyond the call of duty in the Tip of the day department.

It was adapted from the technology barnstar by The Transhumanist in May, 2007.

The Translation Barnstar
{{subst:The Translation Barnstar|message ~~~~}} Translation Barnstar

The Translation Barnstar is awarded to those who contribute to Wikipedia:Translation.

This award was introduced by OhanaUnited on June 3, 2007 and designed by Chaza93.

The Adopt-a-User Barnstar
{{subst:Adopt-a-User Barnstar|message ~~~~}} The Adopt-a-User Barnstar

The Adopt-a-User Barnstar may be awarded to Wikipedians who go above and beyond as adopters or in improving the Adopt-a-User program.

The award was created by CA387 for his adopter, Bencherlite on June 3, 2007.

The Reference Desk Barnstar
{{subst:The Reference Desk Barnstar|message ~~~~}} The Reference Desk Barnstar

The Reference Desk Barnstar may be awarded to an editor who makes a contribution to the Wikipedia Reference Desks that is exceptionally useful to a person who seeks assistance there.

Introduced on December 16, 2007 by SteveBaker.

The Red Barnstar
{{subst:The Red Barnstar|message ~~~~}} The Red Barnstar

The Red Barnstar is awarded to users who have created a new, "revolutionary" policy in Wikipedia.

Introduced by Styrofoam1994 on February 17, 2008.

The WikiProject Barnstar
{{subst:The WikiProject Barnstar|message ~~~~}} The WikiProject Barnstar

The WikiProject Barnstar is for users who have done a great job in WikiProjects overall, either A) in a WikiProject that does not have a specific barnstar, or B) someone who makes great strides in improving WikiProjects. This could also be given to a person who starts a very successful WikiProject.

Introduced by Soxred93 on February 22, 2008.

The Creator of the Barnstar
{{subst:The Barnstar Creator's Barnstar|message ~~~~}} The Creator of the Barnstar

The Barnstar Creator's Barnstar is an award for people who create great barnstars.

Introduced on July 1, 2008 by Meisfunny, and updated on July 15, 2008 by Angel caboodle. Designed by DeadEyeArrow on February 2008 and used for the first time on March 2008.

The Categorisation Barnstar
{{subst:The Categorisation Barnstar|message ~~~~}} The Categorisation Barnstar

The Categorisation Barnstar is to be awarded to users who dedicate themselves to pruning, maintaining and caring for our category structure, helping it to grow, or who devote themselves to categorising articles to better aid our readers.

Introduced by Hiding T on April 12, 2008, and redesigned by Rectilinium in April, 2009.

The Exemplary Adoptee Barnstar
{{subst:Adopteebarnstar|message ~~~~}} The Exemplary Adoptee Barnstar

The Exemplary Adoptee Barnstar may be awarded to exemplary candidates currently undergoing adoption by an experienced user through the Adopt-a-User scheme or when the candidate has effectively 'graduated.'

The award was created by Possum on July 2, 2008.

The Main Page Barnstar
{{subst:Main Page Barnstar|message ~~~~}} මුල් පිටුවේ තරුව සම්මානය

මුල් පිටුවේ තරුව සම්මානය is awarded to people with extensive contributions in editing the Main Page.

The award was created by Electrical Experiment on July 5, 2008 and was proposed by Genius101 Wizard.

Acc-barnstar.png
{{subst:ACCbarnstar|message ~~~~}} The Account Creation Barnstar

The Account Creation Barnstar is to be awarded to individuals in recognition of their significant contribution to creating accounts for users at WP:ACC. Account creators are often overlooked and rarely receive any form of acknowledgement for their work which at times can be very repetitive and tedious.

The award was created by Possum on July 24, 2008.

The Newyorkbrad Dispute Resolution Barnstar
{{subst:The Newyorkbrad Dispute Resolution Barnstar|message ~~~~}} The Newyorkbrad Dispute Resolution Barnstar

The Newyorkbrad Dispute Resolution Barnstar may be awarded to an editor who makes a contribution to one of the dispute resolution forums that exceptionally furthers the aims of the project.

Introduced on August 9, 2008 by MBisanz talk.

The Admin coaching barnstar
{{subst:Admin coaching barnstar|message ~~~~}} The Admin Coaching Barnstar

The Admin Coaching Barnstar may be awarded to admin coaches by one of their coaches in thanks.

The award was created by Dendodge on September 1, 2008.

Userpage Protection Barnstar.PNG
{{subst:Userpage Shield Barnstar|message ~~~~}} The Userpage Shield

The Userpage Shield may be awarded to editors who work to protect the userpages and talk pages of other editors from vandalism.

Introduced by Nutiketaiel on October 14, 2008, image modified by download.

The Helping Hand Barnstar
{{subst:The Helping Hand Barnstar|message ~~~~}} The Helping Hand Barnstar

The Helping Hand Barnstar is to be awarded to users who frequently help new users.

Introduced by Maniadis on November 5, 2008.

The Signpost Barnstar
{{subst:The Signpost Barnstar|message ~~~~}} The Signpost Barnstar

The Signpost Barnstar is for users who make outstanding contributions to the Wikipedia Signpost.

Introduced by Ragesoss on February 19, 2009.

The New Page Patroller's Barnstar
{{subst:The New Page Patroller's Barnstar|message ~~~~}} The New Page Patroller's Barnstar

The New Page Patroller's Barnstar may be awarded to users who do great work patrolling new pages. This may be improving, tagging for deletion, tagging for issues etc.

Introduced by Kingpin13 on May 8, 2009.

The Reviewer's Barnstar
{{subst:The Reviewer's Barnstar|message ~~~~}} The Reviewer's Barnstar

The Reviewer's Barnstar is for users who been an outstanding reviewer at pages with pending changes. It could be given to a new reviewer who hasn't really got much attention (and they've been doing everything right). Or you could just look at who approved the last edit, and look at their other edits.

Introduced by Endofskull on October 16


විචලනයන්[සංස්කරණය කරන්න]

Editors are free to use variations as appropriate. Best created by subst: the barnstar of your choice then customizing the layout to suit the purpose. This is just a partial list designed to inspire barnstar creativity. Please consider adding your more creative mixtures of barnstars to this list or to Wikipedia:Personal user awards.

The small barnstar, for gnomish work[සංස්කරණය කරන්න]

The Original Barnstar, for good deed #1 The Original Barnstar
This barnstar is for... ~~~~

Usage: Pick your barnstar, then go back and change the size to 50.

The Multiple Barnstar[සංස්කරණය කරන්න]

The Teamwork Barnstar The Editor's Barnstar The Working Man's Barnstar
The Random Acts of Kindness Barnstar The Barnstar of Diligence The Tireless Contributor Barnstar
The Multiple Barnstar
Six barnstars for everyone who worked on eliminating the backlog. Good work team. sign here please

Usage: See the documentation.

Multiple-barnstars are particularly good for WikiProject awards, where the first barnstar is the Project barnstar and the additional ones are for the specific task. They are also useful in conjunction with The Teamwork Barnstar.

Barnometer[සංස්කරණය කරන්න]

This is an example of a Barnometer. You can check the coding and then tweak it according to your own needs. Hold your mouse pointer over each barnstar to read each greeting.

Barnometer™
The Sitting Duck Award. Wikipedia is not a sitting duck for quacks. In recognition of your efforts the sitting duck award. - JFW 00:29, 26 December 2005 (UTC) The Tireless Contributor Barnstar. Presented to BullRangifer on September 25, 2006 for your tireless persistence in editing with precision and style and defending the difficult articles while encouraging others to do the same. A true wikipedian! - Dematt 21:38, 25 September 2006 (UTC) The E=MC² Barnstar. To BullRangifer, for being a scientist in the very best meaning of the word; been proud to work with you. - Gleng 16:28, 28 September 2006 (UTC) For your contributions to Wikipedia and humanity in general, you are hereby granted the coveted Random Smiley Award. Originated by Pedia-I. - StoptheDatabaseState 20:58, 11 December 2006 (UTC) The Resilient Barnstar. I award the Resilient Barnstar to BullRangifer for his continual good nature and his willingness to persist in improving Wikipedia despite continual personal attacks. It's great to have you here. - Maustrauser 13:41, 13 January 2007 (UTC) The Purple Barnstar. For pushing through trials and tribulations to become a better editor - Shot info 00:25, 28 March 2007 (UTC) Barnstar. I Angelbo award you this Barnstar for your article about Reindeer hunting in Greenland. That is a fantastic article you created there. - Angelbo 12:32, 29 April 2007 (UTC) The Original Barnstar. I'm awarding you this barnstar for your help in rewriting the homeopathy article. It is now implemented and hopefully will improve even further in the near future. Great job! - Wikidudeman 14:48, 1 September 2007 (UTC) Angel Heart Barnstar. This is for all the kindness and help you have given to me and others. -- Crohnie 13:55, 25 September 2007 (UTC) The Resilient Barnstar. I, Durova, award BullRangifer the Resilient Barnstar for starting a new article that got into "Template:Did you know" after a hard journey through arbitration.  Here's to a strong comeback! Durova 02:16, 29 September 2007 (UTC) The E=mc² Barnstar. To BullRangifer: for fairness and knowing your stuff.  Sincere thanks for all your contributions here. Jim Butler 01:06, 27 January 2008 (UTC) The Copyeditor's Barnstar. For doing some great, painstaking copyediting on several articles. Keep up the good work! Eustress 01:43, 15 April 2008 (UTC) The Peace Barnstar. For continued handling of contentious areas in a helpful and civil manner, and especially for the ability to find and encourage solutions to disputes. Shell 01:19, 26 October 2008 (UTC) The Content Creativity Barnstar. For everyone here - you've done an incredible job working hard at working together.  The section is coming together without any edit wars; there've been no personal remarks and in general, everyone has been incredibly civil and helpful.  This is a very impressive way to turn things around - feel free to yank this barnstar and put it in your own user space :) Shell 19:21, 22 November 2008 (UTC) The Defender of the Wiki Barnstar. For your contributions to medicine and science articles, and those articles that would otherwise make claim to be such. Verbal 09:46, 1 April 2009 (UTC) The WikiMedal for Janitorial Services shall be awarded to BullRangifer for good janitorial work, shown by adding an appropriate and much-needed image to this article. Mootros 09:19, 23 October 2009 (UTC) The Surreal Barnstar. Great addition to the new essay Wikipedia:An article about yourself is nothing to be proud of. Sebwite 17:13, 3 December 2009 (UTC)
n00b involved been around veteran seen it all older than the Cabal itself

මේවාත් බලන්න[සංස්කරණය කරන්න]

External links[සංස්කරණය කරන්න]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:තරු_සම්මාන&oldid=323152" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි