සැකිල්ල:The Photographer's Barnstar

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Barnstar-camera.png The Photographer's Barnstar
{{{1}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය


භාවිතය

To use this template, add {{subst:The Photographer's Barnstar|put your message here ~~~~}} to the talk page of the user you wish to award it to.

This barnstar has an alternate version.
To use, add |alt to the end: {{subst:The Photographer's Barnstar|put your message here ~~~~|alt}}
Which produces:

Photographer Barnstar.png The Photographer's Barnstar
message ~~~~


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:The_Photographer%27s_Barnstar&oldid=321742" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි