සැකිල්ල:The da Vinci Barnstar

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Vitruvian Barnstar.png The da Vinci Barnstar
{{{1}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

ක්‍රියා පිළිවෙත

The da Vinci Barnstar may be awarded to anyone who has enhanced Wikipedia through their technical work (programming and tools, bot building, admin or sysop work, link repair, Mediawiki developers, etc.) Elements of this award were suggested by EWS23 and Covington; it was designed by The Man in Question.

භාවිතය

To use this template, add {{subst:The da Vinci Barnstar|put your message here ~~~~}} to the talk page of the user you wish to award it to.

This barnstar has an alternate version.
To use, add |alt to the end: {{subst:The da Vinci Barnstar|put your message here ~~~~|alt}}
Which produces:

Vitruvian Barnstar Hires.png The da Vinci Barnstar
message ~~~~
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:The_da_Vinci_Barnstar&oldid=273859" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි