සැකිල්ල:The Admin's Barnstar

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Admin Barnstar.png ප්‍රශස්ත පරිපාලකයා වෙනුවෙන් පිදෙන රන් තරුව
{{{1}}}

Usage[සංස්කරණය]

To use this barnstar, type:

{{subst:The Admin's Barnstar|message ~~~~}}

This barnstar has an alternate version. To use, add |alt to the end:

{{subst:The Admin's Barnstar|message ~~~~|alt}}

Which produces:

Administrator Barnstar Hires.png ප්‍රශස්ත පරිපාලකයා වෙනුවෙන් පිදෙන රන් තරුව
message ~~~~

Title and description[සංස්කරණය]

The Admin's Barnstar may be awarded to administrators who made a particularly difficult decision, did a tiresome but needed admin task, cleared some nasty backlog or just to show an administrator that you think they are doing good work in a particular area of "the job" and that their work is appreciated. To be used when other, more specific, barnstars do not apply to the reasons at hand.

Introduced by SoWhy on November 14, 2008 and redesigned by Rectilinium on May 8, 2009.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:The_Admin%27s_Barnstar&oldid=111010" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි