සැකිල්ල:Chembarn

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Chemistrybondstar.svg රසායන තරුව
විකිපීඩියාව තුල රසායන සබැඳි ක්‍ෂේත්‍රයන් තුල ඔබගේ දායකත්වය උදෙසා පිරිනමමි.
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය


භාවිතය

To use this template, add {{subst:Chembarn|put your message here ~~~~}} to the talk page of the user you wish to award it to.

This barnstar has an alternate version.
To use, add |alt to the end: {{subst:Chembarn|put your message here ~~~~|alt}}
Which produces:

The Chemistry Barnstar රසායන තරුව
message ~~~~


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Chembarn&oldid=349983" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි