සැකිල්ල:The New Page Patroller's Barnstar

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
NPPbarnstar.jpg The New Page Patroller's Barnstar
{{{1}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය


භාවිතය

To use this template, add {{subst:The New Page Patroller's Barnstar|put your message here ~~~~}} to the talk page of the user you wish to award it to.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:The_New_Page_Patroller%27s_Barnstar&oldid=202367" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි