සැකිල්ල:මුල් පිටුවේ තරුව සම්මානය

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:Main Page Barnstar වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
Main Barnstar.png මුල් පිටුවේ තරුව සම්මානය
{{{1}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය


භාවිතය

To use this template, add {{subst:මුල් පිටුවේ තරුව සම්මානය|put your message here ~~~~}} to the talk page of the user you wish to award it to.

This barnstar has an alternate version.
To use, add |alt to the end: {{subst:මුල් පිටුවේ තරුව සම්මානය|put your message here ~~~~|alt}}
Which produces:

Main Barnstar Hires.png මුල් පිටුවේ තරුව සම්මානය
message ~~~~