සැකිල්ල:The Literary Barnstar

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Book barnstar2.png The Literary Barnstar
{{{1}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය
කෙටි මග:
Template:StarLiterary

ක්‍රියා පිළිවෙත

The Literary Barnstar barnstar may be awarded to an editor who makes significant contributions to articles about literature.

භාවිතය

To use this template, add {{subst:The Literary Barnstar|put your message here ~~~~}} to the talk page of the user you wish to award it to.

This barnstar has an alternate version.
To use, add |alt to the end: {{subst:The Literary Barnstar|put your message here ~~~~|alt}}
Which produces:

Book barnstar2.png The Literary Barnstar
message ~~~~


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:The_Literary_Barnstar&oldid=347672" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි