විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ (miscellaneous)/Archive 12

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Editing News #1—2018[සංස්කරණය]

20:56, 2 මාර්තු 2018 (යූටීසී)

AdvancedSearch[සංස්කරණය]

Birgit Müller (WMDE) 14:53, 7 මැයි 2018 (යූටීසී)

සිංහල විකිපීඩියා ඇරමූ මුල් සමයේ අතුරුමුහුණත් පරිවර්තනය ගැන අත්දැකීම් ඇති පරිශීලකයෝ සිටිත් ද?[සංස්කරණය]

මහත්වරුනි, විකිපීඩියාවේ සංවර්ධනයට අනවශ්‍ය බව පෙනී යා හැකි මේ පැනය මා විමසන්නේ විකිපීඩියාවට ම නෑකමක් ඇති තවත් විකියක සිංහල භාෂා සංස්කරණයක් වෙනුවෙනුයි. විකිහවු අඩවියේ සිංහල අඩවියක් පොරොත්තුවෙන් සිටින පරිශීලකයන්ට ඔබේ අත්දැකීම් වැදගත් වනු නිසැකයි. එම නිසා ඔබට ඒ පිළිබඳ දැනුමක්, අත්දැකීමක් ඇත්නම් මා හට විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියකින් දැනුම් දෙන්න. විකිපීඩියාව මෙන් අතිශය ශාස්ත්‍රීය යමක් නොවුණත් සෑම දෙයක් ම සිදුකරන ආකාරය ගැන සරල මගපෙන්වීම් සහිත විකියක් වන විකිහවු අඩවියේ සිංහල සංස්කරණයක් අරඹීම බසට වගේ ම රටටත් වැඩදායක වනු ඇති. (අවාසනාවකට අපේ ජනයා දෙයක් සොයා බලා දැන ඉගෙන ගන්නට පුරුදු නැතුවා වගේ ම පරහිතකාමී දෙයක නියැලෙන්නත් හරි ම අකමැති යි. ඒ බව සිංහල ව්‍යාපෘති පිටුවේ සහ අනෙකුත් භාෂා ව්‍යාපෘති පිටුවල පරිශීලක සංඛ්‍යා සැසඳීමෙන් පෙනේ.) --Sasithmadu (talk) 01:46, 28 මැයි 2018 (යූටීසී)

New Wikipedia Library Accounts Available Now (May 2018)[සංස්කරණය]


Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for free, full-access, accounts to research and tools as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

  • Rock's Backpages – Music articles and interviews from the 1950s onwards - 50 accounts
  • Invaluable – Database of more than 50 million auctions and over 500,000 artists - 15 accounts
  • Termsoup – Translation tool

Expansions

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including Baylor University Press, Loeb Classical Library, Cairn, Gale and Bloomsbury.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 18:03, 30 මැයි 2018 (යූටීසී)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Global preferences are available[සංස්කරණය]

19:19, 10 ජූලි 2018 (යූටීසී)

New user group for editing sitewide CSS / JS[සංස්කරණය]

Editing of sitewide CSS/JS is only possible for interface administrators from now[සංස්කරණය]

(Please help translate to your language)

Hi all,

as announced previously, permission handling for CSS/JS pages has changed: only members of the interface-admin (Interface administrators) group, and a few highly privileged global groups such as stewards, can edit CSS/JS pages that they do not own (that is, any page ending with .css or .js that is either in the MediaWiki: namespace or is another user's user subpage). This is done to improve the security of readers and editors of Wikimedia projects. More information is available at Creation of separate user group for editing sitewide CSS/JS. If you encounter any unexpected problems, please contact me or file a bug.

Thanks!
Tgr (talk) 12:40, 27 අගෝස්තු 2018 (යූටීසී) (via global message delivery)

Read-only mode for up to an hour on 12 September and 10 October[සංස්කරණය]

13:33, 6 සැප්තැම්බර් 2018 (යූටීසී)

Editing News #2—2018[සංස්කරණය]

14:17, 2 නොවැම්බර් 2018 (යූටීසී)

Change coming to how certain templates will appear on the mobile web[සංස්කරණය]

CKoerner (WMF) (talk) 19:35, 13 නොවැම්බර් 2018 (යූටීසී)

Community Wishlist Survey vote[සංස්කරණය]

18:13, 22 නොවැම්බර් 2018 (යූටීසී)

Advanced Search[සංස්කරණය]

Johanna Strodt (WMDE) (talk) 11:03, 26 නොවැම්බර් 2018 (යූටීසී)

New Wikimedia password policy and requirements[සංස්කරණය]

CKoerner (WMF) (talk) 20:03, 6 දෙසැම්බර් 2018 (යූටීසී)