මේජර් ජෙනරාල්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මේජර් ජෙනරාල් ( Major General ) ශ්‍රී ලංකා යුුුුද්ධ හමුදාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලයකි. ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායේ අධ්‍යක්ෂ ද මේජර් ජෙනරාල් තනතුර දරයි.

මේජර් ජෙනරාල්වරයෙක් බ්‍රිගේඩියර්වරයෙකුට වඩා උසස් නමුත් ලුතිනන් ජෙනරාල්ට පහත් වේ. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ රිියර් අද්මිරාල්වරයෙකුට හෝ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ එයාර් වයිිස් මාර්ෂල්ට සමාන වේ. නිලයේ ලාංඡනය හරස් කඩුවලට ඉහළින් තරුවකි.

1958 සිට 1974 දක්වා යුද හමුදාපතිවරයා මේජර් ජෙනරාල් නිලය දැරීය.

මේජර් ජෙනරාල්වරුන්ගේ ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

 • මේජර් ජෙනරාල් බර්ට්න් හේයන්(විශ්‍රාමික - අභාවප්‍රාප්ත)
 • මේජර් ජෙනරාල් වයි. බලරත්නරාජා (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ටී. පරණගම (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ලකී විජයරත්න  
 • මේජර් ජෙනරාල් ලැරී විජරත්න  
 • මේජර් ජෙනරාල් විජය විමලරත්න  
 • මේජර් ජෙනරාල් ලක්ෂ්මන් අල්ගම (විශ්‍රාමික - අභාවප්‍රාප්ත)
 • මේජර් ජෙනරාල් ගැමුණු කුලතුංග (විශ්‍රාමික - අභාවප්‍රාප්ත)
 • මේජර් ජෙනරාල් සුමිත් බාලසූරිය (විශ්‍රාමික - අභාවප්‍රාප්ත)
 • මේජර් ජෙනරාල් ඩී.එස්.කේ විජේසූරිය (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ටීඑන් ද සිල්වා (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ජයන්ත ද එස්. ජයරත්න (අභාවප්‍රාප්ත)
 • මේජර් ජෙනරාල් ඩී.ඩබ්ලිව්. හපුආරච්චි (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ජාලිය නම්මුනි (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ආනන්ද වීරසේකර (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් එච්. සෝමදාස හපුආරච්චි (විශ්‍රාමික-අභාවප්‍රාප්ත)
 • මේජර් ජෙනරාල් දයා විජයසිංහ (විශ්‍රාමික - අභාවප්‍රාප්ත)
 • මේජර් ජෙනරාල් ඩී.ආර්. අරුණ බී. ජයතිලක (අභාවප්‍රාප්ත)
 • මේජර් ජෙනරාල් ඩබ්ලිව්.ඒ. අශෝක ද සිල්වා (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් සනත් කරුණාරත්න (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් චන්දන රාජගුරු (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ඊ.එච්. සමරතුංග (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ජී.වී.ඩී උදය පෙරේරා (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ටුවාන් ෆැඩිල් මීඩින් (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ලලිත් දවුලගල (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් රංජිත් ද සිල්වා (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් චාගි ගලගේ
 • මේජර් ජෙනරාල් ලක්සිරි ඒ.ඩී අමරතුංගේ (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් කේ.එම්.ජී. කුලරත්න (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ජයනාත් සීපී ලොකුකෙටගොඩගේ (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් පරක්‍රම පන්නිපිටිය (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් අතුල ජයවර්ධන (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් නන්දන උඩවත්ත (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ඩී. කළුපහන (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් සීඑච් ප්‍රනාන්දු (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් පර්සි ප්‍රනාන්දු  
 • මේජර් ජෙනරාල් ආචාර්ය චෙල්ලියා තුරෙයිරාජා (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් උදය නානායක්කාර (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ජී.එල්. සිගෙරා (විශ්‍රාමික - අභාවප්‍රාප්ත)
 • මේජර් ජෙනරාල් සුසන්ත මෙන්ඩිස්  
 • මේජර් ජෙනරාල් ආනන්ද හමන්ගොඩ  
 • මේජර් ජෙනරාල් සාලිය කුලතුංග (විශ්‍රාමික - අභාවප්‍රාප්ත)
 • මේජර් ජෙනරාල් ලලිත් විජෙතුංග (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ජනක වල්ගම
 • මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් නිර්මාල් ධර්මරත්න
 • මේජර් ජෙනරාල් රවී රත්නසිංහම්
 • මේජර් ජෙනරාල් සුමේධ පෙරේරා (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ලලිත් අබේවර්ධන (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් එම්.කේ.ඩී පෙරේරා
 • මේජර් ජෙනරාල් නන්දන සෙනදීරා
 • මේජර් ජෙනරාල් අශෝක් වීරසිංහ (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ජනක පෙරේරා
 • මේජර් ජෙනරාල් එස්.එම්. අශෝක ජයවර්ධන (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් කමල් ප්‍රනාන්දු (විශ්‍රාමික - අභාවප්‍රාප්ත)
 • මේජර් ජෙනරාල් පීඑම්ආර් බන්ඩාර (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් සමන්ත සූරියබංඩාර (විශ්‍රාමික - අභාවප්‍රාප්ත)
 • මේජර් ජෙනරාල් ජගත් ඩයස් (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් අතුල ගලගමගේ (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ප්‍රසන්න ද සිල්වා (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් ලක්සිරි වඩුගේ
 • මේජර් ජෙනරාල් කිත්සිරි මල්පෝරු (විශ්‍රාමික)
 • මේජර් ජෙනරාල් මිලින්ද පීරිස්

මෙය ද බලන්න[සංස්කරණය]

යොමුව[සංස්කරණය]

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මේජර්_ජෙනරාල්&oldid=486065" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි