ශ්‍රී ලංකාවේ යුධ හමුදාපතිවරු

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

යුධ හමුදාපති යනු ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ ප්‍රධානම පදවියයි.

යුධ හමුදාපතිවරු 1949 සිට වර්ථමානය දක්වා[සංස්කරණය]

අ০ක. ඡායාරූපය පදවිය නම පදවියට පත් වීම පදවියෙන් ඉවත් වීම ඛණ්ඩය පදක්කම්
1 Brigadier Sinclair The Earl of Caithness.jpg බ්‍රිගෙඩියර් රොඩ්ඩ්‍රික් සින්ක්ලේර් 1949 ඔක්තොම්බර් 10 1952 මැයි 17 Gordon Highlanders CBE, DSO
2 බ්‍රිගෙඩියර් සර් ෆ්‍රන්සිස් රෙඩ් 1952 මැයි 18 1955 පෙබරවාරි 8 Royal Artillery CBE
3 80px මේජර් ජෙනරල් ඇන්ටන් මුතුකුමරු 1955 පෙබරවාරි 9 1959 දෙසැම්බර් 31 Ceylon Light Infantry OBE, ED, ADC
4 මේජර් ජෙනරල් H. W. G.විජේකෝන් 1960 ජනවාරි 1 1963 දෙසැම්බර් 31 Ceylon Light Infantry OBE, ED
5 මේජර් ජෙනරල් දේශමාන්‍ය රිචඩ් උඩුගම 1964 ජනවාරි 1 1966 නොවැම්බර් 10 Ceylon Light Infantry MBE
6 මේජර් ජෙනරල් බර්ට්‍රම් හයින් 1966 නොවැම්බර් 11 1967 සැප්තැම්බර් 30 Ceylon Light Infantry
7 80px ජෙනරල් දේශමාන්‍ය සේපාල ආටිගල 1967 ඔක්තොම්බර් 1 1977 ඔක්තොම්බර් 13 Sri Lanka Armoured Corps LVO, ADC
8 ජෙනරල් දේශමාන්‍ය ඩෙනිස් පෙරේරා 1977 ඔක්තොම්බර් 14 1981 ඔක්තොම්බර් 13 Sri Lanka Engineers VSV
9 ජෙනරල් තිස්ස වීරතු০ග 1981 ඔක්තොම්බර් 14 1985 පෙබරවාරි 11 Gemunu Watch VSV
10 ජෙනරල් නලින් සෙනෙවිරත්න 1985 පෙබරවාරි 12 1988 අගෝස්තු 15 Sri Lanka Engineers VSV
11 ලුතිනන් ජෙනරල් හැමිල්ටන් වනසි০හ 1988 අගෝස්තු 16 1991 නොවැම්බර් 15 Sri Lanka Artillery VSV
12 ජෙනරල් සිසිල් වෛද්‍යරත්න 1991 නොවැම්බර් 16 1993 දෙසැම්බර් 31 Sri Lanka Armoured Corps VSV
13 ලුතිනන් ජෙනරල් G. H. ද සිල්වා 1994 ජනවාරි 1 1996 අප්‍රේල් 30 Gemunu Watch RWP, VSV, USP
14 ජෙනරල් රොහාන් දඵවත්ත 1996 මැයි 1 1998 දෙසැම්බර් 15 Sri Lanka Armoured Corps RWP, RSP, VSV, USP
15 ජෙනරල් C. S. වීරසූරිය 1998 දෙසැම්බර් 16 2000 අගෝස්තු 24 Sri Lanka Artillery RWP, RSP, VSV, USP
16 ජෙනරල් L. P. බලගල්ල 2000 අගෝස්තු 25 2004 ජුනි 30 Sri Lanka Artillery RWP, RSP, VSV, USP, VSP
17 ජෙනරල් ශාන්ත කෝට්ටේගොඩ 2004 ජූලි 1 2005 දෙසැම්බර් 5 Sri Lanka Light Infantry WWV, RWP, RSP, VSV, USP, VSP
18 Sarath Fonseka at Ananda.jpg ජෙනරල් සරත් ෆොන්සේකා 2005 දෙසැම්බර් 6 2009 ජූලි 15 Sri Lanka Sinha Regiment RWP, RSP, VSV, USP
19 Jagath Jayasuriya.jpg ජෙනරල් ජගත් ජයසූරිය 2009 ජූලි 15 2013 අගෝස්තු 1 Sri Lanka Armoured Corps VSP, USP
20 ලුතිනන් ජෙනරල් R. M. දයා රත්නායක 2013 අගෝස්තු 1 වර්ථමාන Sri Lanka Light Infantry WWV, RWP, RSP, USP, ndu, psc

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]