ප්‍රවර්ගය:2016 ජනවාරි සිට ගැනෙන දිනය-මාසය-වසර ආකාරයේ දාතම භාවිතා

විකිපීඩියා වෙතින්
දිනය-මාසය-වසර ආකාරයේ දාතම භාවිතා
(refresh)
සියලු ලිපි171

Wikipedia articles (tagged in this month) that use dd mm yyyy date formats, whether by application of the first main contributor rule or by virtue of close national ties to the subject belong in this category. Use {{Dmy}} or {{Use dmy dates}} to add an article to this category. See Wikipedia:MOSNUM.

This system of tagging/categorisation is used as a status monitor of all articles that use dd mm yyyy date formats.

"2016 ජනවාරි සිට ගැනෙන දිනය-මාසය-වසර ආකාරයේ දාතම භාවිතා" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 7 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 7 ද වෙති.